Nieuw Tút en d'r út-bord bij jenaplanschool De Opbouw

BOLSWARD - Bij De Opbouw is woensdag het nieuwe Tút en d'r út-bord onthuld. Huub, leerling en ontwerper, voltrok de plechtigheid. ’s Avonds is er in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de wijkagent voor de ouders van de Brede School een ouderavond georganiseerd met als thema: Kind en Verkeer.

De Opbouw is vanaf 2011 al een Verkeersveilige school en is in het bezit van het Verkeerveiligheidslabel. Het label is ontwikkeld om scholen te stimuleren meer aan verkeerseducatie te doen. Om voor het label in aanmerking te komen moet de school voldoen aan criteria op de volgende onderdelen: schoolorganisatie, praktisch verkeersonderwijs (verkeerslessen en projecten), verkeersveilige schoolomgeving en school-huisroutes, ouderparticipatie.

Veel aandacht is besteed aan het zo ‘verkeersveilig’ mogelijk maken van de schoolomgeving en de school-huisroutes. In dit kader is er begin 2018 contact geweest vanuit de verkeerswerkgroep van Jenaplanschool de Opbouw met Gemeente Súdwest Fryslân. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen rondom de school.