COLUMN | Stap in de goede richting

Het heeft even geduurd. Nou ja, even? Toen Bolsward nog gewoon Bolsward was klonk de roep om een aquaduct in de A7 onder het Kruiswater door al. Nou ja, roep? Het was meer een noodkreet. Vooral van de bewoners die met hun

huizen tegen de A7 aanleunen. Smog, fijnstof, geluidsoverlast. Allemaal zaken die het hen geregeld onmogelijk maken om rustig in hun tuin te zitten en van het mooie weer te genieten. Vooral bij de geluidshinder speelt de brug die nu over het Kruiswater ligt een cruciale rol. De dagelijks grote hoeveelheden verkeer die er met een snelheid van 130 kilometer per uur over heen denderen veroorzaken een bonkende herrie. Om over het remmen en optrekken als de brug open en dicht gaat maar te zwijgen. Een aquaduct zou dus heel wat van die aanhoudende overlast verminderen. Dat is de beste oplossing, zo werd jaren geleden al geconstateerd, maar ook de duurste. Dus hielden de diverse gemeentebesturen en Rijkswaterstaat de handen angstvallig op de knip en werden de klachten van de Bolswarders stelselmatig genegeerd.

Maar nu lijken ze in Sneek het licht te hebben gezien. Na vele jaren soebatten, onderzoeken en rapporten is het huidige, kersverse gemeentebestuur er achter gekomen dat zo’n aquaduct toch wel de

beste en meest noodzakelijke oplossing is. Nu moet Rijkswaterstaat nog over de streep worden getrokken. Dat zal nog wel even wat tijd gaan kosten, maar de eerste stap in de goede richting is eindelijk gezet.