INGEZONDEN | Bezwaar maken zinloze missie

Stel, u bent van plan iets bij uw huis te bouwen waar een vergunning van de gemeente voor nodig is. U vraagt die ook keurig aan, maar voordat alles rond is meent u alvast met de bouw te kunnen beginnen. Als de gemeente daar lucht van krijgt zijn de rapen gaar. Er zal worden gedreigd met boetes en dwangsommen en de bouw moet stoppen. Zeker als er ook nog eens een bezwaarprocedure loopt tegen uw project. Logisch, zult u zeggen. Dat zijn nu eenmaal de regels en die moeten worden gehandhaafd.

Die regels gelden echter niet voor de gemeente zelf, zo blijkt nu. Met toestemming van de voorzieningenrechter mag Súdwest- Fryslân zelfs alle regels negeren en aan de gemeentelijk laars lappen. De procedure omtrent de vergunning voor de fontein en de daarmee samenhangende herinrichting van het Broereplein is nog lang niet rond, maar de gemeente mag toch beginnen aan die herinrichting. De bezwaarprocedure van omwonenden loopt nog, maar dat boeit zowel de rechter als de gemeente niet. De rechter heeft besloten dat ondanks de bezwaren de gemeente los mag en dat zal dan ook gebeuren. Dat op 3 april pas de hoorzitting is over de bezwaarprocedure zal ze een zorg zijn. Stel dat de bezwaren gegrond blijken, dan zijn de werkzaamheden immers al zover gevorderd dat stoppen geen optie meer is. Bezwaarmaken wordt zo een zinloze missie. De gemeente neemt de burger niet serieus en doet gewoon lekker waar het zin in heeft. Lang leve de democratie.

Max van den Broek.