Ina Heim: ‘Vrijwilligers zijn onmisbaar’

BOLSWARD Ina Heim coördineert sinds 1991 het vrijwilligerswerk bij WoonZorg- en behandelcentrum Bloemkamp in Bolsward. In juni 2017 zijn daar Huylckenstein en It Menniste Skil bijgekomen.

De drie locaties in Bolsward die deel uit maken van Patyna, hebben samen ongeveer 380 vrijwilligers. De meeste daarvan zijn werkzaam op één locatie. ,,Elke vrijwilliger is voor ons belangrijk. Zij brengen de buitenwereld naar binnen. Nieuwtjes uit de stad worden gedeeld met de bewoners”, vertelt Heim.

Binnen de locaties sluiten de vrijwilligers aan bij de wensen en behoeften van de bewoners. Door de wensen van zowel de bewoners en de vrijwilligers in kaart te brengen kunnen er mooie matches gemaakt worden. ,,Wat zich dan ontplooit is mooi om te zien. De vrijwilliger krijgt een breder zichtveld en de bewoner krijgt een bredere glimlach. Vrijwilligers zijn binnen Patyna echt onmisbaar.”

Vrijwilligers vervullen hoofdzakelijk taken op het gebied van welzijn, zoals bij clubs, verenigingen en kerkelijke activiteiten. Daarnaast helpen vrijwilligers ook buiten de instelling. Voorbeelden zijn de chauffeurs van de rolstoelbus, bezorgers van de maaltijdservice en vrijwilligers die fietsen of wandelen met bewoners. Buiten de gemeenschappelijke activiteiten zijn zij ook actief voor individuele bewoners die graag een persoonlijke vrijwilliger willen voor het sociale contact of om samen een uitstapje te maken. Daardoor zijn zij een aanvulling op de professionals die bij Patyna werken.

Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt samen met de vrijwilliger bekeken welke taak of taken passend zijn. ,,Mensen die vrijwillig bij ons komen werken worden goed voorbereid.”

De vrijwilligers die werken bij de locaties van Patyna in Bolsward zijn allemaal zeer verschillend. ,,De mensen komen uit alle lagen van de bevolking en leeftijdsgroepen. Het gaat erom dat men sociaal bewogen is en een deel van hun vrije tijd beschikbaar wil stellen voor vrijwilligerswerk. Het is prachtig dat mensen zich belangeloos voor iemand anders willen inzetten.”

Voor de toekomst hoopt Ina Heim ook met name jongeren enthousiast te kunnen maken voor het vrijwilligerswerk.

Joshi Kuiper.