Bert Colly neemt na dertig jaar afscheid van het Marne college

BOLSWARD - Bert Colly (58) nam vorige week afscheid van het onderwijs in Bolsward. De docent aardrijkskunde en maatschappijleer, steevast in het zwart gekleed, met de (nu) lange grijze haren, moest vertrekken bij het Marne college. Over de details wil hij verder niet uitweiden. De cartoon die hij tijdens zijn afscheidsreceptie overhandigd kreeg is even veelzeggend als herkenbaar. Collega Michiel Galama presteerde het om hoogtepunten en opvallende gebeurtenissen van drie decennia onderwijs in één tekening te verwerken. Een toelichting.

De eerste streep van de tekening werd dertig jaar geleden ‘gezet’, toen hij in 1988 vanuit Groningen naar Bolsward kwam. ,,Een prachtige en leerzame tijd brak toen aan met coryfeeën als Stef de Haas, Wim van den Brink en Lex Sabarte.” Laatstgenoemde omschrijft Colly als zijn ‘roerganger’. ,,Ik heb zijn decanaat, de buitenlandexcursies en het prachtige vak aardrijkskunde van hem overgenomen.”

Als hij zijn hoogtepunten opsomt, vallen twee aspecten op: cultuur en internationalisering. Daarom ook niet geheel ontoevallig door Galama verwerkt in de cartoon. In de jaren negentig was Colly betrokken bij het opzetten en het ontwikkelen van ‘cultuur en school’. ,,Het Marne college was koploper in cultuureducatie en kreeg daarvoor de nationale onderwijsprijs Friesland. Met het Ministerie van Cultuur samen is toen de ‘cultuurkaart’ voor leerlingen als pilot voor heel Nederland ingevoerd”.

‘Grenzen? Waar?’ is ook niet zonder reden opgenomen in het afscheidscadeau. Al 25 jaar bestaat een uitwisselingsproject met Tsjechië. ,,Trots ben ik ook op die 4000 leerlingen die mede door mijn inspanningen naar het buitenland zijn geloodst. Vooral de 1250 leerlingen uit Neratovice en Bolsward die de laatste 25 jaar hebben meegedaan aan de uitwisseling.” Ook zijn samenwerkingsverbanden opgezet met scholen in onder andere Polen, Spanje, Duitsland en China. En van het loslaten van het Tsjechische contact is nog geen sprake. Integendeel: Colly wil samen met zijn buitenlandse college Lubos Renka een reünie organiseren. ,,Van hem komt het idee om in 2019 voor ex-leerlingen van het Marne College en het Gymnasium Frantisek Paleckeho, die hebben deelgenomen aan de uitwisseling in het verleden een ‘reünie-reis’ van zo’n vier dagen naar Neratovice te organiseren. Een prachtig idee.” (Oud- leerlingen van het Marne college die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Colly: bertcolly@hotmail.com). Ook andere internationaal getinte projecten plaatst hij in het rijtje

hoogtepunten. ,,In 2013 werd het Marne ELOS-school en nog in mei 2016 besloot de schoolleiding, toen nog onder aanvoering van rector Jan Kroon, internationalisering schoolbreed aan te bieden per 2017. In september 2015 ging het GEO-WATER project van start. Dit project kreeg in maart 2016 de belangrijkste internationaliseringsprijs voor het onderwijs, de Orange Carpet Award.”

Hij besluit: ,,Ik wil de Marne college-gemeenschap -leerlingen, ouders en docenten- bedanken voor de prachtige jaren in het onderwijs hier in Bolsward. Het ga jullie goed!”