D66 Súdwest-Fryslân komt met enquête over Vitaloo

BOLSWARD - De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân vergadert op 5 april over de mogelijke sluiting van zwembad Vitaloo in Bolsward. Om te peilen of en hoeveel draagvlak er is voor het behoud van het zwembad, heeft D66 een enquête opgesteld.

'Doel deze enquête is om meer duidelijkheid te krijgen over het draagvlak en de redenen waarom mensen zwembad Vitaloo wel of niet bezoeken', zo valt te lezen.

In de vragenlijst worden respondenten onder andere gevraagd of en hoe vaak zij Vitaloo bezoeken, hoe belangrijk een zwembad voor de stad Bolsward is en, niet geheel onbelangrijk, 'bent u bereid om vrijwilligerswerk te doen om het zwembad open te houden?'.

De gehele vragenlijst is via deze link in te vullen.