Mienskip als sleutelwoord bij ‘Koudum Ferbynt’

KOUDUM - Om dit te vieren, zal het van 2 tot 6 april bruisen in Koudum van de activiteiten voor jong en oud. Alles wat er georganiseerd wordt, staat in het teken van een uniek project, ‘Koudum Ferbynt’.

De wens om een doorgaande meertalige leerlijn te creëren, kwam vanuit de Provincie Fryslân. Het initiatief heeft betrekking op een samenwerkingsverband tussen de voorschoolse opvang, de basisschool en het voortgezet onderwijs. De achterliggende doelstelling van ‘Koudum Ferbynt’ is, om aan de hand van sport, taal, kunst en cultuur deze doorgaande en meertalige leerlijn te bewerkstelligen voor de drie genoemde doelgroepen. Onderwijs adviesbureau ‘Cedin’ haakte gelijk in op dit plan en ging in overleg met Sport Fryslân, Keunstwurk en de bibliotheek service Fryslân. Koudum was, als eerste dorp, ook razend enthousiast en besloot mee te doen aan het project.

Het thema van de projectweek is ‘Leeuwarden Fryslân 2018’. Alle activiteiten zijn gericht op de provincie Fryslân en haar prachtige hoofdstad Leeuwarden. Vanuit dit thema gaat de voorschoolse opvang aan de slag met het onderwerp ‘Koudum in en om het huis’. De basisschool richt zich op de gehele provincie en legt daarbij het accent op de culturele hoofdstad. Bogerman Koudum gaat zich volledig bezighouden met Leeuwarden, de culturele hoofdstad.

De gymlessen worden bijvoorbeeld belicht met het thema ‘Frisian Sports. Daarnaast krijgen ‘Frisian Sports. Daarnaast krijgen Lân fan Taal', '11 Fountains', 'Kening fan 'e Greide', 'de Stormruiter', 'Escher' en het 'Gesammt Kunstwerk' een plek in het programma.

Op donderdagmiddag 5 april gaan docenten, ouders, bewoners van Koudum en medewerkers van Cedin, Keunstwurk en Sport Fryslân allerhande workshops verzorgen van peuter tot puber. Een greep uit het veelzijdige aanbod: theater, handlettering, film, Highland Games, Spaans en fotografie.

Gedurende de hele week en tijdens alle activiteiten wordt er gezocht naar de sportieve, kunstzinnige en meertalige verbinding met het gezellige dorp Koudum, de provincie Fryslân en de culturele hoofdstad Leeuwarden, waarbij ‘mienskip’ het sleutelwoord is.