Skeletten gevonden bij werkzaamheden Broereplein Bolsward

BOLSWARD - Bij de werkzaamheden aan het Broereplein zijn verschillende skeletten gevonden.

Om de pomp van de fontein -die hier komt in het kader van het 11Fountains-project- te plaatsen, wordt een gat van drie meter diep gegraven voor de kerk. Hierbij stuitten de werklieden op menselijke resten.

Daarop zijn archeologen ingeschakeld om de plek af te graven. Volgens hen is het ,,niet verrassend" dat op deze plaats botten worden gevonden.

Met de vondst was al rekening gehouden, zegt wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân. “Op die plek was vroeger, vanaf midden dertiende eeuw tot 1580, een kloosterterrein, waarvan de Broerekerk deel uitmaakte. De kans op vondsten was dus groot.” Daarom huurde de gemeente al op voorhand een archeologisch bedrijf in om het graafwerk te begeleiden.

De skeletresten zijn aangetroffen vanaf een diepte van 1 meter. ,,De resten worden nu vastgelegd, door ze in te meten, te fotograferen en te tekenen”, zegt Yvonne Boonstra, archeoloog van de gemeente. Ze verwacht dat dit veldwerk volgende week wordt afgerond. Het nader onderzoek van de skeletten vindt pas daarna plaats.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan het Broereplein door de vondst geen vertraging oplopen. Wethouder Van Gent: ,,De planning is nog steeds dat we klaar zijn op 18 mei, als in Bolsward de officiële opening is van alle elf fonteinen.”