Gemeenteraad Súdwest-Fryslân: eerst meer informatie, dan besluiten over Zwembad Vitaloo

SNEEK - Er is nog geen uitsluitsel of de gemeente Súdwest-Fryslân het zwembad Vitaloo in Bolsward per 1 januari 2021 afstoot of niet. Er moet eerst een aantal zaken verduidelijkt worden, zo vindt een meerderheid van de gemeenteraad. De informatie die de raad nu had, was niet toereikend om een oordeel te vellen.

Vijf partijen en de eenmansfractie van Klaas Jan Semplonius dienden een amendement in op de raadsvergadering van donderdag. De strekking: in het huidige voorstel missen de partijen een goede onderbouwing en argumentatie. ,,Op deze manier is het besluit niet beslissingsrijp", zo verwoordde Paula van der Veer het gevoel namens de PvdA. Zij kon op steun rekenen van een meerderheid van de raad: 22 raadsleden deelden deze mening.

,,Dit besluit onderzoeken vinden wij fair naar Bolsward toe", sprak Marieke Vellinga namens D66. Haar partij peilde de mening en het draagvlak onder de inwoners door middel van een enquête. Van de zevenhonderd respondenten gaf de helft aan 'wekelijks in Vitaloo te komen'. ,,Er ligt een uitdaging voor de wethouder om te kijken naar alternatieve mogelijkheden, buiten de lijntjes kleuren, maar deze uitdaging ligt ook bij de Bolswarders. Wij vragen hen deze kans te grijpen nu die geboden wordt".

Het CDA en de VVD waren voorstanders om vanavond al een definitief besluit te nemen. Hun fracties stemden, op één lid na, tegen de wijziging.

Want die kant kon het ook op vanavond. Als het amendement niet was ingediend, had de raad kunnen besluiten om het zwembad per 1 januari 2021 af te stoten. Dat is nu alsnog niet uitgesloten, maar wordt in een later stadium beslist. Nadat een aantal zaken voor de raadsleden is opgehelderd.  Wel is duidelijk dat dit vóór december van dit jaar moet gebeuren: dat is de juridische opzegtermijn die de gemeente heeft met exploitant Optisport, anders wordt het contract met nog eens vijf jaar verlengd.  

Wel zijn de raadsleden van mening dat de bal nu, meer dan ooit, bij de Bolswarders ligt. ,,Het is niet twee voor twaalf, maar het is één voor twaalf", stelt wethouder Mark de Man -hij verving de zieke Gea Wielinga. Daarmee herhaalde hij de woorden van Geartsje Horjus (CU): ,,Dit is een oproep aan Bolsward en aan het college: jullie zijn aan zet."

Daarmee doelen zij op de afspraken zoals die er nu liggen: jaarlijks moet ruim 90.000 euro per jaar worden bespaard door de inzet van vrijwilligers. Dat is vooralsnog lastig van de grond gekomen, maar er gloort wat dat betreft hoop: met behulp van Sporthart Bolsward is een nieuw bestuur voor de Stichting Ons Zwembad samengesteld. Nu de vrijwilligers nog.