Brandweer Witmarsum opent zijn deuren op 14 april

WITMARSUM - Brandweer Witmarsum opent op zaterdag 14 april van 11.00 tot 16.00 uur de deuren voor belangstellenden tijdens hun open dag. Er zijn er verschillende demo’s en activiteiten voor jong en oud te beleven in en rond de kazerne aan de Ulbe Hiemstrastrjitte 21.

Enerzijds staat de open dag in het teken van ‘een kijkje nemen in de keuken van de brandweer’, anderzijds wordt informatie verstrekt over hoe de brandveiligheid thuis vergroot kan worden.

Meer dan blussen alleen

De brandweer van Witmarsum is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken brandweer en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. De brandweer richt zich op het voorkomen en beperken van brand, brandbestrijding, technische hulpverlening bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, instortingsgevaar en storm –en waterschade.

Demo’s en brandweerauto’s bekijken

Tijdens de open dag is er een gevarieerd programma waarbij verschillende onderdelen van het werkveld aan bod komen. Zo is er bijvoorbeeld een demo ‘vlam in de pan’ waarbij gedemonstreerd wordt wat te doen als dit thuis gebeurt. Ook laten brandweerlieden zien hoe zij te werk gaan tijdens een ongeval.

Bij brandweer Fryslân werken bijna 1400 mensen waaronder ongeveer 1200 vrijwilligers. Bij de post Witmarsum zijn 15 vrijwilligers actief maar zij kunnen wel wat versterking gebruiken. Belangstellenden kunnen zich die dag melden om in gesprek te gaan.