Kennismaken met Wallball bij KV Bolsward

BOLSWARD - KV Bolsward organiseert vanaf donderdag 12 april een inloopavond voor belangstellenden die kennis willen maken met ‘Wallball’. Op deze vaste inloopavond zijn de ervaren wallball spelers Marike Beckers en Gert-Jan Abma aanwezig om de techniek aan te leren en de spelregels uit te leggen. Eén keer per maand wordt er op de donderdagavond een toernooi georganiseerd.

Wallball wordt rondom op de wereld gespeeld en is hier beter bekend als muurkaatsen. Wallball is op zijn simpelst gezegd squash op een baan met alleen een frontmuur, waarbij de bal in plaats van met een racket met de hand wordt gespeeld. Deze kaatsvariant is intensief, flitsend, competitief en ook prima geschikt als fitnesstraining. Iedereen kan op zijn if haar niveau plezier en succes beleven aan het muurkaatsen. Het muurkaatsen is snel te leren en heeft simpele spelregels.