Klinkers en cadeaubonnen: inburgeren in Het Convent

Vier dagdelen per week komt in Het Convent een groep statushouders samen om zich een weg te banen door een boekwerk over de Nederlandse cultuur, gebruiken en spelling. En dat gaat zo:

,,Cadeaubon”, wijst vrijwilligster en tolk Ranen uit Irak op dat ene moeilijke woord. Vervolgens fonetisch: ,,Ka-do-bon”. Cursisten Adnan en zijn vrouw Nisrin zijn bij het hoofdstuk ‘Hollandse tradities en gebruiken’ aangekomen. Wat geef je wanneer en aan wie? En wat juist niet? Ze leren dat het papieren betaalbewijs een veilige cadeaukeuze is. Het Syrische echtpaar knikt begrijpend en maakt zo nu en dan een aantekening. In het Arabisch, welteverstaan. Van rechts naar links schrijvend op een bladzijde waarop verteld wordt dat we in Nederland niet gewend zijn dat men zomaar mee komt eten. En dat dat vooral even vooraf aangekondigd dient te worden. Het contrast is groot, maar dat geldt ook voor de leergierigheid. Een tafel verderop oefent een groepje van vier, eveneens uit Syrië, verschillende werkwoordvormen. Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide deelwoorden: het komt allemaal in vogelvlucht voorbij. Ook hier valt de ijver op. Docent Pien Keizer heeft de vraag nog niet voorgelezen, of de cursisten zijn al druk bezig met het omcirkelen van de (goede) antwoorden. Keizer is eveneens de coördinator inburgering en alfabetisering in Bolsward.

Want dat laatste gebeurt ‘s middags, een kamer verderop op de bovenverdieping in Het Convent. Daar is meer geduld gevergd, want de groep cursisten die hier op afkomt is in hun thuisland -wederom: Syrië- nooit naar school gegaan. Waar de inburgeringsgroep al toe is aan vervoegingen van werkwoorden, daar begint de groep alfabetisering letterlijk met het alfabet. ‘Lange’ en ‘korte’ klinkers, en meer van dat.

Toch roemt Keizer de gedrevenheid bij de aanwezigen. Keizer is namens de landelijke opleidingsorganisatie Stavoor aangesteld als coördinator om in Bolsward alles in goede banen te leiden. Naast de eerder genoemde Syriërs -zij vormen het grootste gedeelte van de cursisten- zijn er Eritreeërs, een Cubaanse en een dame uit China. In september 2015 is begonnen met de inburgeringslessen, sinds mei vorig jaar is daar ook de alfabetisering bijgekomen waar zo’n dertien cursisten aan deelnemen. ,,Daar kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken”, laat Keizer weten. Drie dagdelen per week ploeteren de cursisten zich in sneltreinvaart door het lesmateriaal, verder geldt: thuisstudie. Thuis is in dit geval veelal Bolsward, Makkum of Witmarsum. Om de inburgering compleet te maken zegt één van de vrijwilligers aan het eind van de cursus: ,,We gjean nei hûs”.