Maatschappelijk belang overtuigt college Súdwest van noodzaak tweede hal Hanzeruiters

Bolsward - Paardensportvereniging De Hanzeruiters lijkt toch een tweede rijhal te mogen bouwen. Met de komst hiervan wordt een maatschappelijk doel gediend, zo vindt het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân. Dat is één van de belangrijkste redenen dat b. en w. instemt met de bouw.

Met een tweede rijhal moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. Om die reden zag De Hanzeruiters in maart vorig jaar al een aanvraag stranden. Nu overtuigt de paardensportvereniging de lokale politici met cijfers én sociaal-maatschappelijke argumenten. Bovendien volstaat een 'kleine' hal, met een binnenbak van 20 bij 40 meter.  

Sinds de verhuizing (2010) van De Hanzeruiters van de accommodatie aan de Boudewijnstraat naar het huidige onderkomen aan Laerd en Saerd, is het ledenaantal gestegen van 73 naar 335. Gevolg: drukte in de rijhal, die vrijwel elke middag van 15.30 tot 22.00 uur bezet is. Voor zelfstandig trainen is daardoor amper ruimte. 

Ook wil de vereniging met de uitbreiding paardrijlessen geven aan mensen met een beperking. Na overleg met Titia Hooghiemstra van Talant en Gerard Boomsma, gemeentelijk coördinator gehandicaptensport in Bolsward, bleek dat hier vraag naar is. Met een tweede hal kan hier aan voldaan worden. 

De Hanzeruiters laat in een brief aan de gemeente weten met de omwonenden gesproken te hebben en dat de reacties 'overwegend positief' waren. Ook infrastructureel voorziet de vereniging geen problemen. 

Qua financiering kan De Hanzeruiters rekenen op steun van de Bolswarder stichtingen: zij nemen een derde van de totale investering van 155.000,- euro voor hun rekening. 'Met die toezegging heeft de vereniging de financiering nagenoeg rond en zullen we de gemeente ook niet om een bijdrage hoeven vragen', stelt vice-voorzitter Sjoerd Andela in zijn schrijven aan de raadsleden. Zij zijn nu aan zet. Het onderwerp wordt op dinsdag 24 april besproken in de commissievergadering.