Eerste paal vernieuwde Rolpeal vandaag geslagen

WORKUM - De eerste paal van De Nije Rolpeal wordt vandaag geslagen. Daarmee krijgt het vernieuwde sportcomplex in Workum voorzichtig vorm.

,,Als alles klaar is in juli 2019, hebben we het meest moderne sportcomplex van Friesland”, voorspelt een enthousiaste Lammert Fopma, voorzitter van Stichting De Nije Rolpeal. ‘It giet oan!’, schreef hij eerder al kapitalen in de uitnodiging voor het ceremoniële moment van woensdag, dat wordt voltrokken door wethouder Gea Wielinga.

,,Bevrijdend”, omschrijft Fopma zijn gevoel nu alle bureaucratische wegen zijn bewandeld. ,,We zijn twee en een half jaar geleden vol enthousiasme gestart en we hebben onderweg bijzondere processen meegemaakt”, drukt hij zich diplomatiek uit. ,,Het was geen gemakkelijk proces, maar ik ben blij dat we steeds hetzelfde doel voor ogen hebben gehouden.” De Nije Rolpeal is welbeschouwd een mega-mienskipsproject, waarbij de gemeente de regie overdraagt aan de Workumer bevolking. Want met de afronding van het project komen het zwembad en de sporthal in handen van de stichting, waar Súdwest-Fryslân nu eigenaar is van het vastgoed en het personeel betaalt. ,,We hebben de zware verantwoordelijkheid om het complex straks draaiende te houden”, gaat Fopma verder. Mede daarom is een stevig stichtingsbestuur opgericht, met afgevaardigden van de betrokken partijen. Zij kunnen rekenen op draagvlak vanuit de bevolking. ,,Maar dat komt niet vanzelf”, weet Fopma. ,,Dat moet je organiseren. Daarom hebben we verschillende commissies opgesteld.” Zo is er onder meer een commissie voor de ‘natte’ en ‘droge’ sporten, een vrijwilligerscommissie en een groepje verantwoordelijken voor het beheer.

Het zwembad krijgt in de nieuwe plannen een extra baan en komt op ‘maaiveldniveau’. Daarboven komt de kantine, die, net als nu, gedeeld wordt met alle verenigingen. Buitenom komt een grote balustrade met zicht op het voetbalveld (,,een luxe skybox”, zoals Fopma het omschrijft) en in het gebouw komt gedeelde kleedruimte.

Op politiek niveau moest voornamelijk worden besloten over de garantstelling en de exploitatiekosten. Aanvankelijk werden deze geraamd op 5,3 miljoen en een jaarlijkse bijdrage van drie ton. Dit werd, naarmate de plannen concreter werden, verhoogd naar 6,9 miljoen en een 450.000 euro. Met die extra bijdrage kan het zwembad breder gemaakt worden zodat meer doelgroepen hier gebruik van kunnen maken. ,,Het kost de gemeente geen cent he”, legt Fopma de garantstelling uit. ,,Behalve als wij failliet gaan, maar dat gaat niet gebeuren.”

Wethouder Gea Wielinga van Súdwest-Fryslân vindt het een eer dat ze het officiële startsein mag geven, door de eerste paal te slaan. ,,Maar de echte eer komt de Workumers zelf toe”, zegt ze. ,,Want zij hebben met elkaar de verantwoordelijkheid genomen om er voor te zorgen dat er voor Workum en de regio een uitstekende sportvoorziening zou verrijzen. Ondanks de vertraging en financiële tegenvallers zijn ze in de Nije Rolpeal blijven geloven.”