Piertje de Vries- van den Bosch viert honderdste verjaardag

KOUDUM - Piertje de Vries- van den Bosch werd afgelopen vrijdag 100 jaar. Maandag kreeg ze bezoek van waarnemend burgemeester Magda Berndsen.

De eeuweling is geboren 21 april 1918 op de boerderij Reaskuorre tussen Mirns en Laaxum als jongste dochter van Berend van den Bosch en Klaaske Wybrands. Het gezin bestond uit vier kinderen. Van den Bosch had 5 jaar lang verkering met Jeep Gerrits de Vries uit Warns. Deze lange verkeringstijd werd veroorzaakt door de tweede wereldoorlog. De man die later haar echtgenoot werd, heeft veel nachtelijke tochten in het donker door de weilanden gemaakt naar Reaskuorre om bij haar te zijn. Na de bevrijding trouwde het paar op 9 mei 1946. Luxe was dat allerminst, er was aan alles gebrek en het meeste was ‘op de bon’ in die tijd. Piertjes trouwjurk werd dan ook gemaakt van een lap stof die door familie uit Amerika was opgestuurd. Het maakte er het huwelijk niet minder gelukkig om. Het paar was 59 gelukkig getrouwd en ze kreeg zes kinderen: vier jongens en twee dochters.

Tweeling

Toen de vijfde zoon geboren was, kwam de dokter met een bijzondere mededeling. ,,Wacht even, er zit nog eentje”, zei hij. Het gezin kreeg daardoor dus geheel onverwacht een tweeling. De 100-jarige heeft inmiddels veertien kleinkinderen en eenentwintig achterkleinkinderen.

Sportief

‘Beppe Piertje’, zoals haar kleinkinderen haar noemen, was een sportieve vrouw. Op 85-jarige leeftijd fietste ze nog geregeld van Warns naar Balk. En toen ze 95 was, ging ze vanuit verzorgingshuis De Finke soms nog even met de dochter in de auto naar het IJsselmeer om daar te zwemmen. Wel is haar gezondheid de laatste jaren zowel geestelijk als lichamelijk achteruit gegaan. ,,Beppe is zich dit zelf ook bewust. Een vaste uitspraak tegen haar bezoek is dan ook : “Jim moatte mij mar nimme sa’t ik bin”, aldus de kleinkinderen.