Tentoonstelling ‘Reve Yn Greonterp’ geopend

Greonterp - De tentoonstelling ‘Reve Yn Greonterp’ is zaterdag geopend. Er waren korte toespraken van wethouder cultuur Stella van Gent en initiator Hans Wiegel.

Tijgetje en Woelrat onthulden de fraaie Plaquette (zie foto) die in de straat voor Huize het Gras in aangebracht. Door zand weg te vegen kwam de tekst ‘Hier was Gerard Reve/ zeer korte tijd/ bijna gelukkig’ tevoorschijn. De schrijver woonde vanaf 1964 zeven jaar in Greonterp.

Aansluitend zegende pastoor Peter van der Weide de Plaquette. ‘In de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest’.

De officiële opening van de tentoonstelling werd verricht door de Greonterper klokkeluider Hans Galema en medeorganisator Claire de Meijer. Precies om 12.00 uur luidde Paul Verheij de klok ‘tijd voor eten en drinken’.

Op tafel, Reve’s favoriete menu ‘Kippetje Rozijn’ en uiteraard geheel Reviaans voldoende drinken ‘De mensen die komen kijken, krijgen met onbekrompen maat te drinken’. De opening werd afgesloten met het Greonterper Liet: ‘Yn it âlde doarpke Greonterp, stie alear ús âldershûs. Mei de toer yn it formidden en fortier ek by de rûs. Frij en rom yn sinneskyn, tusken griene greiden yn. Hoe blier klinkt de klok ek de fjilden oer’.

28 April wordt in café De Freonskip te Blauwhuis de tentoonstelling ‘Reve en Rypma, Leafde foar Taal’ geopend, met veel Quotes van Reve & Rypma en een schrijftafel voor ‘Brieven Aan Reve’.