Volgorde werkzaamheden Broereplein omgegooid

De volgorde voor de herinrichting van het Broereplein verloopt anders dan gepland. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid skeletresten die gevonden is tijdens de plaatsing van de Vleermuisfontein. ,,Het is archeologisch spannender dan verwacht", meldde wethouder Stella van Gent vanavond tijdens de commissievergadering.

,,Dat heeft enig effect op het verloop van de procedure", voegde ze daar aan toe. ,,In de vorige commissievergadering hebben we besloten dat we het hele Broereplein in één adem vlot zouden trekken. Goed nieuws: dat gaan we nog steeds doen, alleen de volgorde is andersom. Het ruimen van de skeletten neemt meer tijd in beslag en is zo veel interessanter dan onze archeoloog had gedacht dat we de volgorde omgooien. We gaan eerst zorgvuldig ruimen, dan de fontein plaatsen en dan het hele plein herinrichten."

Aanvankelijk was het de bedoeling om eerst het hele Broereplein onder handen te nemen, dan de fontein te plaatsen en de opening op het vernieuwde plein te vieren. 

Nu wordt eerst het kunstwerk geïnstalleerd, dan op 18 mei het feest gehouden en vervolgens gaan de werklieden verder met de resterende werkzaamheden.