INGEZONDEN | Bolsward meest verzuilde stad

Op het voetbalveld van SC Bolsward sprak ik met iemand over de samenvoeging van RES, CAB en Bolswardia. Onze zoons speelden een wedstrijd en ik zei: ,,mooi hé, dat er nu één voetbalclub in

Bolsward is. Om trots op te zijn!”. Wat bleek, hij had een RES-verleden en moest nog wel even wennen aan de nieuwe situatie. Hij zei: ,,wist je wel dat Bolsward vroeger de meest verzuilde stad van

Friesland was?” Je had een Gereformeerde en een Katholieke supermarkt en ook elke kroeg had zijn eigen kerkelijke stroming. Ja, dat zijn wel sporen die Bolsward met zich meedraagt. Ieder had zijn eigen kleur en dat was vaak reden tot conflict.

Wat is het dan bijzonder om te zien hoe wij nu als kerken in Bolsward met elkaar optrekken. Zo waren we als kerken in september begonnen met een Alpha-cursus (= een kennismakingscursus omtrent het christelijke geloof). Daar was zoveel enthousiasme over dat we in januari nog een keer zo’n cursus hebben gegeven. Moet je voorstellen: de Katholieken, Hervormden, Gereformeerden en christelijke

gemeente Het Keerpunt geven samen een basiscursus over het christelijke geloof! Onvoorstelbaar, maar bijzonder. Samen komen je verder.

Mijn wens voor de stad Bolsward is dat het haar eigen identiteit vindt, waar ze trots op kan zijn en dat ze een duidelijk éénduidig geluid laat horen richting de gemeente Súdwest-Fryslân. Zo kunnen we bouwen aan een mooie stad met een rijke historie en een duurzame toekomst. Als christenen zijn we dit keer niet diegenen die voor de verdeeldheid zorgen, maar willen we voorop gaan om aan eenheid te bouwen. Een hele uitdaging!