Dit werd besproken op de informatieavond van Platform Bolsward

Bolsward - Platform Bolsward organiseerde woensdagavond weer eens een informatieavond. Ditmaal in het Marne college. Belangrijkste agendapunten: de verbouwing van het stadhuis tot Historisch Centrum Westergo, hoe nu verder met zwembad Vitaloo en de herinrichting van de binnenstad.

Stadhuis

Want dat het stadhuis een flinke metamorfose ondergaat, dat is al enige tijd bekend. Maar wanneer starten de werkzaamheden? En hoe lang duren deze? Sietse la Roi kwam namens de gemeente Súdwest-Fryslân met een update over de verbouwing van het rijksmonument tot Historisch Centrum Westergo (HCW). 

Lees ook: Historisch Centrum Westergo Bolsward stap dichterbij

Op dit moment lopen de benodigde procedures en is de bouwaanvraag ingediend. Op een eerder voorontwerp, dat al ter inzage heeft gelegen, kwamen zes zienswijzen binnen. Deze richtten zich voornamelijk op het parkeerprobleem (met het HCW verdwijnen de plaatsen op het Raadhuisplein), maar volgens La Roi is dit geen reden om het plan te wijzigen. 

Het plan is onlangs in de commissievergadering van Súdwest besproken en moet op een aantal kleine punten nog worden aangepast. Hier buigt de architect zich momenteel over. ,,Ik denk dat we er voor negentig procent zijn", sprak La Roi de aanwezigen toe.

Als alles volgens planning verloopt, beginnen de werkzaamheden in december. Om de provinciale subsidie van drie miljoen euro te behouden, dient de ver- en nieuwbouw eind 2019 klaar te zijn. Het HCW biedt dan onderdak aan de drie musea van Bolsward (deze worden in een aparte stichting ondergebracht), het gemeenteloket en de bibliotheek. Ook komt een horecagelegenheid in De Waag. Totale kosten: 8,5 miljoen euro.

Zwembad Vitaloo

Er is veel gezegd en gesproken over het behoud van zwembad Vitaloo de afgelopen tijd. De kortst denkbare samenvatting van al die conversaties: de Bolswarders zijn aan zet. Want er moeten mensen komen om wekelijks 60 uren vrijwilligerswerk in te vullen en zo jaarlijks 90.000 euro te besparen.

Lees ook: Gemeenteraad Súdwest-Fryslân: eerst meer informatie, dan besluiten over Zwembad Vitaloo

Woensdagavond kwamen Syds Homan, de nieuwe locatiemanager van exploitant Optisport, en Jacob de Groot namens Stichting Ons Zwembad met een huidige stand van zaken. Conclusie: het gaat voorzichtig de goede kant op. Zwem- en Poloclub Bolsward neemt zo'n twaalf uren voor haar rekening en de eerste vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld, waardoor nu ongeveer een derde van de benodigde uren zijn ingevuld. Bovendien bieden de ingevulde aanmeldformulieren hoop. 

Morgen wordt de stichting officieel overgedragen aan De Groot, die nog wel een oproep voor bestuursleden deed. ,,We zijn nu met twee, tweeënhalf." 

Homan benadrukte nog maar eens dat over het doen van vrijwilligerswerk niet te zwaar gedacht moet worden. ,,Een paar uurtjes per kwartaal" kan volgens de locatiemanager al een verschil maken. 

Voor alle geïnteresseerden houden de betrokken partijen op 8 mei een inloopmoment. Dit zal zijn van 16.00 tot 19.30 uur in het zwembad. 

Vermoedelijk beslist de gemeente in oktober over het voortbestaan van Vitaloo. 

Herinrichting binnenstad

Er wordt volgens Platform Bolsward vaak en veel over de verkeersstromen in de binnenstad gesproken. Dus moest het maar eens op de agenda. Autoluw, autovrij of toch éénrichtingsverkeer? Alles heeft zijn voor- en nadelen, de eerste optie lijkt het meest realiseerbaar. 

Via een filmpje op de beamer worden de aanwezigen kort geïnstrueerd over de lopende zaken. De titel 'Bolsward in ontwikkeling' is wat dat betreft een toepasselijke. De verplaatsing van het busstation naar de Twibaksdyk is ook al een langlopend dossier. Momenteel wachten alle partijen op een uitspraak van de Raad van State. In dat geval zou op de Remise, de plaats van het huidige tijdelijke busstation, plaats komen voor parkeerplekken. Dit moet één van de drie 'transferpunten' naar het centrum worden, naast Plein 1455 en 't Oordje. 

Uiteindelijk is het streven om de binnenstad vanaf de Blauwpoortsbrug tot aan de Snekerpoort te herinrichten. Over de precieze invullen daarvan, is het laatste woord nog niet gesproken.

Sterker nog: de aanwezigen konden zelf aan de slag. Op grote vellen papier konden zij hun wensen intekenen en de aanwezige knelpunten duiden. Voer voor discussie. Wordt vervolgd.