Trijntje Pollema-Kikstra viert honderdste verjaardag

WITMARSUM - Trijntje Pollema-Kikstra woonde tot december nog zelfstandig in haar huis in Arum. Toen dat wegens fysieke problemen niet meer ging, verhuisde ze naar Aylva State in Witmarsum.

Daar vierde ze zaterdag haar honderdste verjaardag, maandag kwam waarnemend burgemeester Magda Berndsen van de gemeente Súdwest-Fryslân de honderdjarige gelukwensen.

Mevrouw Pollema werd geboren in Midlum. Op de Rypster merke in Dronryp leerde ze Sijbe Pollema kennen. Ze trouwden in 1939 en kregen acht kinderen. Dochter Afke overleed op driejarige leeftijd door verdrinking. Een groot verlies. Later verloor ze ook haar zonen Ype en Durk.

Trijntje en Sijbe Pollema runden jarenlang een boerenbedrijf tussen Arum en Kimswerd. Sijbe Pollema overleed in 2006 op negentigjarige leeftijd, na een gelukkig huwelijk van 67 jaar.

Zaterdag vierde mevrouw Pollema het eeuwfeest met haar familie, de vijf kinderen met aanhang, de kleinkinderen, achterkleinkinderen en tantezeggers. Een groots feest met vijfenzestig personen in het Dielshûs in Wommels. Trijntje Pollema-Kikstra woont met veel plezier in Aylva State, ze is blij met de aanspraak van de andere bewoners.