Werkzaamheden Afsluitdijk: vangrails en asfaltlaag aangepakt

Rijkswaterstaat voert van maandag 30 april tot vrijdag 15 juni wegwerkzaamheden uit op de Afsluitdijk.

Op diverse locaties wordt de asfaltdeklaag vervangen en de vangrails gerepareerd. De werkzaamheden worden overwegend overdag uitgevoerd van maandag tot en met donderdag. Weggebruikers moeten in beide richtingen rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Hinder wegverkeer

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden weggebruikers met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden geleid. Ook is er sprake van versmalde rijstroken.

Op drie dagen is over een lengte van circa 5 km één rijstrook per rijrichting beschikbaar: donderdag 3 mei en 14 juni bij Den Oever, 13 juni bij Kornwerderzand. 

Langzaam verkeer (o.a. fietsers) en de scheepvaart ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Weggebruikers worden door middel van gele borden en tekstkarren op de werkzaamheden geattendeerd. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld.

Levensduur verlengend onderhoud

Rijkswaterstaat voert regelmatig onderhoud uit om de levensduur van het asfalt en de geleiderails op de snelwegen te verlengen. Dit is essentieel voor de veiligheid en de doorstroming op de weg. Rijkswaterstaat pakt het asfaltonderhoud in delen aan, zodat niet een lang stuk snelweg in één keer langere tijd dicht moet. Het onderhoud wordt daarom opgedeeld in vakken die variëren van honderden meters tot een paar kilometer lang. De werkzaamheden op de Afsluitdijk worden uitgevoerd voorafgaand aan de versterking van Afsluitdijk.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Eind 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. Kijk voor meer informatie op www.deafsluitdijk.nl.