COLUMN | Respect

“Respect is inmiddels een volledig achterhaald begrip”, zei de man op leeftijd met wie ik bij de opgravingen voor de Broerekerk aan de praat raakte. Hij noemde het woord toen ik hem vroeg wat hij vond van de gang van zaken op het Broereplein. Respect had hij voor al die archeologen die al weken lang zorgvuldig en met uiterste precisie stoffelijke overschotten opdiepte uit wat eigenlijk hun laatste rustplaats had moet zijn. Over het nut en de noodzaak van de werkzaamheden had hij wel een mening, maar die hield hij voor zich.

Respect, daar wilde hij het wel over hebben. Een woord dat volgens hem gaat over normen en waarden, het luisteren naar elkaars mening en daar ook begrip voor op kunnen brengen. “Tegenwoordig wordt het woord respect te pas, maar vooral te onpas gebruikt”, concludeerde hij somber.

De gang van zaken rond het Broereplein en de fontein is daar een voorbeeld van. Zo getuigt de wijze waarop de gemeente het hele project heeft aangepakt volgens hem van weinig respect voor het verleden. “Dat verleden is in eerste instantie bewust genegeerd, terwijl met wist dat er gegraven zou worden op een voormalige begraafplaats. Dat had een respectvollere aanpak verdiend. Ook het stelselmatig negeren van de bezwaren vanuit de Bolswarder bevolking tegen de plek waar de fontein komt getuigt niet van veel respect voor elkaar. Zo gaan we dus tegenwoordig met elkaar om. Verscholen achter procedures luisteren we niet meer naar elkaar en

dat vind ik dus heel respectloos.”