Herdenkingsdiensten en -ceremonies in de regio

REGIO - Op veel plaatsen in de regio worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht op 4 mei. Een overzicht.

In Bolsward wordt traditioneel in een stoet om 19.30 uur vanaf de Blauwpoortsbrug naar het monument aan de Marnezijl gelopen. Daar wordt een krans gelegd. Aan de ceremonie wordt medewerking verleend door C.M.V. Oranje, Scouting Jambowa en het Oranje Comité Bolsward.

In Blauwhuis staat het overlijden van Siepy Hylkema centraal. Ze stierf in 1943 -toen tien maanden oud- aan de gevolgen van difterie, omdat de dokter de weg niet over mocht van de bezetter. Siepy is begraven op het kerkhof in Blauwhuis. Zij staat op 4 mei symbool voor alle kinderen die door oorlogsomstandigheden gestorven zijn.

Hemelum toont respect aan de gevallen slachtoffers van de oorlog door middel van de jaarlijkse ceremonie bij het dorpsmonument. Deze zal starten bij het kruispunt Yde B. Yntemastrjitte en S. Sijtsmastrjitte vanaf 19.30 uur. Ook is het mogelijk om onderweg aan te sluiten of op eigen gelegenheid naar het monument te gaan. Bij het monument op De Himmelbrink vindt een korte plechtigheid plaats. Medewerking wordt verleend door een aantal kinderen van 8 van de plaatselijke basisschool ‘De Barte’, raadslid Marieke Vellinga spreekt namens de gemeente Súdwest-Fryslân en er is een muzikale bijdrage van het koor ‘by Heech en by Leech’. Daarna volgt de kranslegging door vertegenwoordigers namens Dorpsbelangen, namens de PKN-kerk en namens de gemeente.

Bij het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand wordt het vernieuwde Monumentenplein in gebruik genomen. Dit is de afgelopen maanden ingrijpend heringericht. Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking in het Kazemattenmuseum plaats. De herdenking zal vanaf 18.00 uur plaatsvinden bij de drie monumenten. Bij de monumenten worden kransen gelegd, waarna er gelegenheid is tot het leggen van bloemen.

Aansluitend op de herdenking te Kornwerderzand zullen te Makkum de gevallenen worden herdacht in een stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst. Deelnemers voor deze stille tocht dienen zich rond 18.45 uur te verzamelen op de Ds. L. Touwenlaan te Makkum, ter hoogte van de St. Martinusschool.

In de Doopsgezinde Kerk van Workum is vanaf 20.45 uur het jaarlijkse herdenkingsconcert, door het kwartet ‘Messiaen Quatuor’. Dit jaar opnieuw het ‘Quatuor pour la fin fu temps’ van Olivier Messiaen: één van de grote monumenten uit de kamermuziek van de 20e eeuw. De uitvoering van dit werk maakte in 2012 zo’n grote indruk, dat ter plekke werd besloten dat het in de komende jaren niet bij die ene uitvoering zou blijven en dat het eigenlijk een vast terugkerend werk in de 4 mei-herdenkingsconcerten zou moeten worden. Het concert wordt voorafgegaan door een stille tocht. Deze begint bij het Verzetsmonument om 19.30 uur en leidt naar de Algemene begraafplaats.