Johan Creten kijkt persoonlijk toe op installatie Vleermuisfontein op Broereplein

BOLSWARD - De Vleermuisfontein van Johan Creten is maandagochtend geïnstalleerd op het Broereplein. De Belgische kunstenaar was zelf aanwezig om toe te zien op de plaatsing.

Als een ware opzichter loopt Creten driftig rond over het plein. Vanuit elke hoek kijkt hij naar de lichtinval, de schaduw en dus de beste stand voor het kunstwerk. ,,Nog iets meer die kant op”, wijst hij. Na een paar pogingen is het raak. Waar de kunstenaar vooraf erg gespannen was -hij kwam speciaal over vanuit zijn woonplaats Parijs- lijkt hij achteraf opgelucht. ,,Ik sta nog wel na te trillen”, erkent hij, maar de glimlach op zijn gezicht verraadt tevredenheid. 

De kunstenaar neemt voorafgaand en na de installatie van zijn kunstwerk de tijd en moeite om bij alle aanwezigen langs te gaan. ,,Ik ben bij jullie te gast, dan kan ik op zijn minst even goedendag zeggen”, legt hij uit. Op een enkeling na, klinken positieve geluiden vanaf het plein. Ook van Anna Tilroe, de artistiek leider van het 11Fountainsproject. ,,Deze sculptuur is een meesterwerk”, complimenteert ze de Belg. 

Het plaatsen van de fontein betekent een noodgedwongen pauze voor het team archeologen dat nog altijd bezig is met opgravingen op het plein. ,,Zij hebben geweldig werk geleverd”, vindt Creten, die de opgravingen als een ‘super cadeau’ ziet: ,,Je hebt een extra link met de geschiedenis. Zo ga je echt terug naar de wortels van Bolsward. Dat is geweldig.”

De vondsten van menselijke resten -in totaal zijn al vijftig skeletten gevonden- zorgen er voor dat de pompkelder van de fontein nog niet geplaatst kan worden. ,, De plek waar de fundering nu staat is vrijgegeven, maar de plaats van de pompkelder nog niet. Er komt voor de opening een tijdelijke installatie”, legt Bram Hulsman, projectleider namens de provinsje Fryslân, uit.

Ondanks een strak tijdschema, heeft opgravingsleider Wouter Ytsma van Salisbury Archeologie zich niet laten beïnvloeden: ,,Ik heb mij op geen enkele manier onder druk laten zetten”, verzekert de archeoloog. ,,Maar we hebben wel alles op alles gezet om de fontein nu te kunnen plaatsen.”

De drie palen waarop de fundering rust zijn vrijgegeven, de rest van het veertig vierkante meter grote gat wordt nog onderzocht. ,,Ik hoop woensdag de menselijke resten geborgen te hebben”, vertelt Ytsma. Voor het openingsfeest op 18 mei wordt de opgravingsplek eerst weer gedicht, maar daarna gaan de onderzoekers nog dieper de grond in. ,,Maar de druk is er nu wel een beetje af”, geeft Ytsma toe.

Ondertussen hebben de eerste kinderen hun weg naar het kunstwerk gevonden. Ze klimmen op de vleermuis en gaan op de foto. Ook voor hen neemt Creten de ruimschoots de tijd.

Yme Gietema.