26 partuur bij junior- seniorpartij KV Exmorra

EXMORRA - 26 partuur stonden vrijdag op de lijst van de junior- seniorpartij van Kaatsvereniging Exmorra, een partij waar ouders met kinderen kaatsen, maar ook kinderen met adoptiebroers, zussen en andere ouders.

Na de eerste omloop ontstond er een A- en B-klasse. De finale in de B-klasse ging tussen Aise Salverda en Dooitze de Boer tegen Hilde Koopmans en Redmer Abma en werd een makkelijke prooi voor het eerstgenoemde partuur: 5-2 6-4.

In de A-klasse ging de finale tussen Willem Jelle Feenstra en Willem Jan Postma tegen Roan van Swinden Koopmans en Pieter Jan Leijenaar. Willem Jelle was onvermoeibaar, maar Willem Jan kreeg last van conditionele klachten. Roan en Pieter Jan maakten hier genadeloos gebruik van en pakten de kransen op 5-2 6-2.