De Martinikerk vol Cnossens en Knossens

BOLSWARD - ,,Het was een geweldig mooie happening”, vertelt Jelle Cnossen daags na de presentatie van het tweede familieboek in de Martinikerk in Bolsward. Cnossen is voorzitter van de Stichting Familie Cnossen Knossen, die het boek uitbracht.

,,Het was een geweldig mooie happening”, vertelt Jelle Cnossen daags na de presentatie van het tweede familieboek in de Martinikerk in Bolsward. Cnossen is voorzitter van de Stichting Familie Cnossen Knossen, die het boek uitbracht.

Deze stichting heeft ruim 500 donateurs en heeft als doelstelling het uitvoeren van genealogische onderzoek en het versterken van de familiebanden. De familie is historisch verbonden aan de Martinikerk. De grafzerken van twee van de vroegst bekende familieleden (begin 16e eeuw) Johan Wpkis to Knossens en zijn zuster Anna Wpckedr zijn daarheen omstreeks 1880 overgeplaatst vanuit de Broerekerk, waar ze in de 16e eeuw waren begraven. Het nieuwe familieboek, van bijna 900 bladzijden, bevat naast een schat aan historische feiten en familieverhalen ook een uitgebreide stamboom die loopt vanaf 1400 tot heden.

De stamboom telt negenduizend leden, waarvan de helft in de Verenigde Staten woont. Vandaar dat Jim Cnossen, ambassadeur van de stichting in de VS, overkwam naar Bolsward. Hij kreeg het eerste exemplaar uit handen van Jelle. En om die reden zijn ook honderdtwintig exemplaren in het Engels geschreven. De totale oplage is 475, waarvan een groot deel al verkocht is. De familie kent zes takken, waarvan een aantal zeer groot werd, maar ook een aantal al is uitgestorven.