Honderdjarige Ate Wiersma: 'Dankbaar en bevoorrecht'

Wommels - Hij is het stralende middelpunt in het restaurant van verzorgingshuis Nij Stapert in Wommels. Net overhemd aan, stropdas voor en een voortdurende glimlach op zijn gezicht. Ate Wiersma viert vandaag zijn honderdste verjaardag.

Wiersma voelt zich ‘dankbaar en bevoorrecht’ om deze mijlpaal in goede gezondheid mee te maken. Geflankeerd door zijn zoon en dochter en in aanwezigheid van familie laat de honderdjarige zich fêteren.

De wieg van Wiersma staat een eeuw geleden in Lytsewierrum, in de boerderij Âld Hûs. Na de lagere school in Easterein, de Mulo in Sneek en de Landbouwschool in Leeuwarden, treedt hij het werkzame leven op de boerderij tegemoet.

Wiersma trouwt in 1942 met zijn vrouw, Wietske Landman uit Easterlittens. Het echtpaar neemt intrek in een kleine boerderij in Itens, om in 1956 te verhuizen naar ‘pake sien pleats’ in Reahús. Uit het huwelijk komen drie kinderen voort. Wiersma werkt tot zijn 62e, om vervolgens terug te keren naar Itens. Zoon Minne neemt de werkzaamheden over en nu boert zelfs de volgende generatie -wederom een Ate- in de boerderij. Wiersma helpt tot op zijn 93e nog mee op het boerenbedrijf. Nu komt hij er, naar eigen zeggen, alleen nog op ,,zon- en feestdagen”.

Moeilijke tijden zijn er in 1989 en 1991, als Wiersma’s vrouw en één van zijn dochters overlijden. Ondanks dat verlies blijft hij tot zijn 95e zelfstandig wonen. Sinds vijf jaar woont hij nu in een aanleunwoning in het verzorgingshuis, waar hij het liefst bij zoveel mogelijk activiteiten aanschuift. Rummikubben, een filmmiddag of het koffiedrinken: Wiersma pakt zoveel mogelijk mee.

Zo schittert hij zelfs op 96-jarige leeftijd nog in Hea!, het programma van Omrop Fryslân. Wiersma speelt mee in een toneelstuk, dat wordt opgevoerd door bewoners van Nij Stapert.

Waarnemend burgemeester Magda Berndsen komt ‘s middags langs om haar felicitaties over te brengen, zondag volgt een feest met de familie in It Dielshûs.

Yme Gietema.