‘Niet denken, maar doen’, is het motto bij Mein Theater

BOLSWARD - De eerste prijs bij Tsjillen in de sloep 2018 ging dit jaar, net als vorig jaar, weer naar Mein Theater. Dat was niet alles, want ook de tweede prijs ging naar Meiny Bakker, de vrouw achter Mein Theater.

Op het Hoog Bolwerk schommelden Witte Wieven in een sprookjesachtig, mysterieus decor begeleid door saxofonist Kees Romers. Aan de overkant van het water speelden een aantal ‘witte wiefkes’ al giechelend verstoppertje. De jury van Tsjillen was unaniem van mening dat deze act uitsteeg boven de andere. De tweede prijs ging naar Keetje Tippel, een dame van lichte zeden in Moulin Rouge stijl, die de mannen probeerde te verleiden vanuit een brugwachtershuisje.

Mein Theater is sinds 2011 gevestigd in It Buro in Bolsward. Daarvoor gaf Meiny haar theater lessen vanuit Atrium in het Marne College. Meiny is gediplomeerd dramadocent en geeft parttime les op NHL Stenden. Daarnaast geeft ze ook nog trainingen en is zelf ook training acteur.

Mein Theater biedt lessen aan verschillende leeftijdsgroepen vanaf zes tot vijftien jaar en het project ‘De vloer op’ voor volwassenen. Bij Meiny staat de beleving in de theaterlessen voorop. ,,Waar ik bijvoorbeeld bij Atrium tegenaan liep, was dat men zich vooral richtte op het aanwezige talent. Ik richt me liever op de aspecten waardoor het kind, maar ook de volwassene, kan groeien en zichzelf ontwikkelen. Je kunt daarbij denken aan verlegenheid overwinnen, samenwerken of je kwetsbaar op durven stellen.” Haar voorstellingen schrijft ze in grote lijnen uit maar met veel ruimte voor improvisatie. ,,Ik schrijf de teksten niet volledig uit om te voorkomen dat tekst uit het hoofd leren het belangrijkste wordt voor de deelnemers. Ik wil graag dat ze met het hart spelen en zich echt in de emotie inleven en beleven.”

Naast het geven van theaterlessen, speelt Meiny zelf ook af en toe mee in een theaterstuk. De afgelopen weken was ze te zien in de voorstelling ‘Ach ja…(dy lul van mij)’ van De Paupers. De voorstelling was een hilarisch protest van regisseur Henk de Boer op de totstandkoming en uitvoering van het project de 11 fonteinen. ,,Het was een prachtige beeldende voorstelling die we elf keer opgevoerd hebben. Ik ervaar het als een meerwaarde voor mezelf en mijn theaterlessen om zelf ook op de planken te staan. Om zelf ook weer even de spanning en sensatie te ervaren van het acteren.”

Het project ‘De vloer op’ heeft Meiny drie jaar in Sneek gedaan , maar omdat er in Bolsward vraag naar was doet ze dit nu dus ook hier. Het project bestaat uit vijf lessen waarbij na het opwarmen de deelnemers een scene krijgen omschreven die ze vervolgens uit moeten voeren. ,,Uit je hoofd en in de actie. Niet denken maar doen”, aldus Meiny. ,,Dit jaar ga ik deze formule ook aan jongeren aanbieden. Sommige deelnemers laten het bij die vijf lessen, sommigen gaan door en sommigen gaan in het openbaar optreden, zoals Keetje Tippel tijdens Tsjillen in de sloep. Ditzelfde geldt ook voor de kinderen waar ik les aan geef.”

Meer informatie over Mein Theater is te vinden op www.meintheater.nl.

Petra de Wijn.