Jongens Winsum terechte winnaars in Kimswerd

KIMSWERD - Gosse de Haan, Hessel Postma en Wessel Hilverda uit Winsum kaatsten zaterdag de gehele dag goed en wonnen in de finale van Arum. Daardoor gingen zij met de eerste prijs naar huis.

Aan de wedstrijd in Kimswerd deden maar liefst 36 parturen uit heel Friesland mee. Als enige partuur kaatsten de drie uit Winsum zes partijen. De overige prijswinnaars speelden minder omlopen door een staand nummer of ze waren al eerder uitgeschakeld. Al met al zijn de jongens van Winsum terecht de winnaars. Arum, de tweede prijswinnaar in Kimswerd, won verrassend in de derde omloop van Exmorra, dat tot nu toe alle afdelingswedstrijden wist te winnen. Dronrijp won de derde prijs en kon in de halve finale niet verder komen dan een spel tegen Winsum. De twee vierde prijzen zijn gewonnen door Grou en Bolsward.

In de opstapwedstrijd stonden 14 parturen op de lijst en de prachtige kransen gingen naar Colin Baarda uit Witmarsum, Thomas Dijkstra uit Berltsum en Harold de Boer uit Jellum. Zij wonnen in de finale eenvoudig met 5-1 en 6-4.