Broeden op invulling van De Kas

KOUDUM - Een ‘inhoudsvolle hangplek maken’. Met die opdracht zijn NHL-studenten verpleegkunde en pedagogiek momenteel bezig, samen met een speciaal opgerichte werkgroep. Locatie: De Kas in Koudum.

De Kas is een activiteitengebouw dat geplaatst wordt naast de verschillende woningen van verzorgingshuis De Finke. Aan de studenten om, samen met een speciaal opgerichte werkgroep, de invulling van dit gebouw voor hun rekening te nemen. Daarvoor peilden ze de behoeftes bij de Koudumers. Want het gebouw moet voor iedereen toegankelijk zijn. En dus trokken de studentes gewapend met enquêtes en vragenlijsten het dorp in. Ook gingen ze langs bij de scholen. De resultaten van dat onderzoek krijgen vorm in de verschillende 3D-modellen die ontwikkeld zijn.

De opdracht is onderdeel van de minor happy healthy aging. In het ontwerp is dan ook rekening gehouden met de toegankelijkheid voor ouderen. Dorpshuis De Klink doet iedere woensdag, als het gezelschap samenkomt, dienst als controlekamer. Een virtuele rondleiding door De Kas leert dat er een enorme tuin bij het gebouw zit. Zo kan het dat er in het ontwerp plaats is voor een pannakooi (,,dat wilde de jeugd graag”), een kinderboerderij, maar ook voor een levensgroot schaakspel. Centraal punt is de vijver, waar naartoe wordt geleid met een verlicht looppad.

Binnen is onderscheid gemaakt tussen een ‘actieve hoek’ en een zit- en eethoek. In het eerstgenoemde deel onder andere (spel-)computers. ,,Jongeren kunnen de ouderen helpen met de computer”, zo luidt de uitleg. Want als het even kan, worden dergelijke dwarsverbanden gelegd. Jong en oud samen, dat is het doel. Op het ontwerp is zelfs een huiskat zichtbaar.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de app die door de groep ontworpen is. Hierop kunnen vrijwilligers aangeven wanneer ze beschikbaar zijn en belangstellenden, die graag aan activiteiten willen deelnemen, kunnen zich inschrijven.

De studentes zijn een schakel in het totstandkomingsproces. Hun opdrachtgever is projectgroep De Kas, waar Piet Zonderland voorzitter van is. De kwestie rond de nieuwbouw van De Finke speelt al jaren. ,,De groep is een jaar of vijf geleden ontstaan”, vertelt Zonderland. Het bouwplan is al klaar, maar het is nog wachten op de vergunningen. ,,Dat is wel eens frustrerend. We zitten met smart te wachten dat de bouwvergunning wordt verleend. Dan kunnen wij ook verder”, erkent Zonderland.

Wel is de stemming overwegend positief. Hij hoopt dat nog dit jaar begonnen wordt met de bouw en dat het hele project -volgens de laatste plannen komen er 76 wooneenheden- eind 2019 klaar is. ,,Maar ik ben voorzichtig met zulke uitspraken”, voegt hij daar aan toe. Over de haalbaarheid van de plannen van de studentes is dan ook nog weinig te zeggen. Zonderland: ,,We zitten nog volledig in de planfase, maar hun onderzoek is een leidraad voor de toekomst.”

Op woensdag 20 juni is de eindpresentatie van de studenten. Deze is om 19.30 uur in De Finke in Koudum. Na de zomer gaat een nieuwe groep verder met het project.