Súdwest-Fryslân geeft krachtige voorzet duurzaamheid

Sneek - Súdwest-Fryslân wil een voorbeeld zijn voor de eigen inwoners bij de overgang naar een duurzame en circulaire samenleving. Het college van burgemeester en wethouders geeft woensdag hiertoe een krachtige voorzet met de presentatie van de Agenda Duurzame Ontwikkeling.

,,Daarin staan diverse ambities die als kader dienen voor de komende jaren”, zegt wethouder Erik Faber, portefeuillehouder duurzaamheid. ,,Variërend van ‘in 2030 alle woningen energieneutraal tot het drastisch verminderen van het fossiel energieverbruik in verschillende bedrijfstakken. En van verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark tot alle festivals en evenementen afvalvrij." 

De grootste opgave is het gasloos maken van de 37.000 woningen in de gemeente, zegt Faber. ,,De regering in Den Haag heeft de druk onlangs opgevoerd door alle gemeenten te verplichten uiterlijk in 2021 een plan van aanpak te hebben hoe ze wijken en dorpen aardgasvrij willen maken.” Deze urgentie past bij de ambities van Súdwest-Fryslân, zegt Faber. ,,Maar de gemeente kan het niet alleen. We moeten het samen doen met de inwoners. We zijn een bijzondere gemeente met maar liefst 89 kernen. Dat vraagt om maatwerk, want het ene dorp is het andere niet, en ook tussen wijken kunnen de verschillen groot zijn." 

Op dit moment ontplooien al veel boeren, energiecoöperaties, ondernemers en individuele burgers initiatieven op het gebied van duurzaamheid. ,,Zij zijn goed op weg”, oordeelt Faber. ,,Het is nu aan ons om deze initiatieven te versterken, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk overbodige hindernissen weg te nemen.”

De Agenda Duurzame Ontwikkeling richt zich op vijf specifieke onderdelen: ‘anders wonen’, ‘anders van A naar B’, ‘anders produceren’, ‘anders energie opwekken’ en ‘wat kan de gemeente zelf anders doen’. De agenda wordt in juli aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan wordt ook duidelijk wat de komende tijd de hoogste prioriteit heeft.