Jubileumviering KV Trije yn Ien

Gaast - Dit jaar bestaat kaatsvereniging Trije Yn Ien Gaast-Ferwoude 25 jaar. De vereniging wil dit vieren door een reünie te organiseren voor leden en oud leden op vrijdag 13 juli.

De jaarlijkse Frans Twijnstra Merke partij wordt omgedoopt tot jubileumpartij; extra bijzonder omdat dit een partij voor zowel leden als oud leden wordt. Een en ander wordt georganiseerd in samenwerking met de tentcommissie van Dorpsfeest Gaast.

Het is de bedoeling in verschillende klassen te gaan kaatsen, met de gewone kaatsbal (dus geen zachte bal). De vereniging roept de senior-leden en oud-leden zich op te geven voor deze unieke partij, elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. De inschrijving is inmiddels geopend en sluit op vrijdag 29 juni 20.00 uur. Opgeven kan via het speciaal voor deze reünie opengestelde e-mail adres tryeynien25@gmail.com. De vereniging kan desgewenst voor een kaatswant zorgen. Dit kan via het genoemde e-mail adres worden doorgegeven. Voor de niet-kaatsers is ook een programma samengesteld.

De hele dag staat in het teken van dit jubileum. In de feesttent zal het nodige te zien zijn over 25 jaar kaatsen in Gaast. Daarnaast zullen twee grote bekenden uit de kaatssport hun opwachting maken: Geert van Tuinen zal de finale partijen live van commentaar voorzien en hij zal ook de prijsuitreiking verzorgen. En oud-hoofdklassekaatser Chris Wassenaar is bereid gevonden om de finale partijen in goede banen te leiden als scheidsrechter. Na afloop zullen de Makkumer Bluesbrothers optreden in de tent en zal de reünie overgaan in het Gaaster dorpsfeest.