18 Parturen op de 71 ste Bedrijfskaatspartij

BOLSWARD - De aftrap van de 71ste Bedrijfskaatspartij is zaterdag om 09.00 uur bij de Broerekerk in Bolsward. Showband Hollandia begeleidt de kaatsers vanaf het Broereplein, na een rondgang door de stad, naar de kaatsarena ’t Oordje. Vervolgens barst om 10.00 uur de strijd los tussen 18 bedrijven, die gaan strijden om de hoogste eer.

Dit jaar hebben een aantal nieuwe bedrijven zich aangemeld, zoals Meren Post en Bosch HIT BV , ook zijn een aantal vertrouwde parturen weer van de partij.

De loting is als volgt; 1. Meren Post, 2. Sandstra Transport BV, 3. Posthumus Ark BV, 4. Politie Friesland, 5. Jorritsma Bouw BV, 6. GEA de Klokslag, 7. Bentacera, 8. Rentex Floron, 9. Hochwald Foods Nederland, 10. Posthumus Draaierij BV, 11. Arriva bus & trein, 12. Elkien, 13. Knol Cleaning & Coating, 14. Bonnema túnoanlis, 15. Anton Visser Constructie, 16. Bosch HIT BV, 17. Melkweg Fritom, 18. Timme Schilders.

De favorieten van deze bedrijfskaatspartij zijn wederom Politie Friesland, Bentacera en niet te vergeten Posthumus Draaierij. Grootste outsiders zijn Timme Schilders en Knol Cleaning & Coating.

De finale wordt gespeeld rond 16.00 uur. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats op ’t Oordje.