Jubilerende Hanzeruiters wacht druk Heamielconcours

BOLSWARD - Bij paardensportvereniging De Hanzeruiters is weinig te merken van de afname van het aantal ruiters en amazones op wedstrijden en concoursen. Het 43ste Heamielconcours dat vrijdag 29 juni begint en duurt tot en met zondag 1 juli, stevent af op hetzelfde aantal starts als vorig jaar.

Voorzitter Jan Siebren Duiven van de Heamielcommissie heeft daar een paar mogelijk verklaringen voor. Een daarvan is de hoogwaardige springpiste, maar ook de rest van de accommodatie, aantrekkelijke prijzen zoals dressuur- en springclinics of een fiets maakten dat vorig jaar een recordaantal deelnemers van start ging in Bolsward. ,,Dêrneist wolle we dat de organisaasje rint en dat dogge we mei in prachtige ploech minsken yn in goeie sfear. Ik tink dat de riders dat ek merke, it is hjir noflik riden. Wy wolle dat se in leuke wedstriid hawwe.’’

De paarden komen vrijdag en zondag in diverse dressuur- en springrubrieken in de baan. Vrijdagavond rijden ook de menners hun proeven op het terrein. Zaterdag is helemaal ingeruimd voor de ponyruiters die hun dressuurproeven en springparcoursen afleggen. Het wedstijdterrein is bij de rijhal van de Hanzeruiters, aan Laad en Zaad.

Bezoekers kunnen vanaf het terras, onder het genot van een hapje en drankje, de verrichtingen van de springruiters prima volgen. Tussendoor kunnen ze een kijkje nemen in het gezellige, zogenoemde strodorp, waar bedrijven zich presenteren. De Hanzeruiters viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Het jubileumfeest wordt in september gehouden.