Kinderen zwaaien de grutto uit

Itens - De kinderen van De Romte in Itens, De Opslach in Wommels, De Stjelp in Baard en it Bynt in Winsum hebben woensdagde grutto uitgezwaaid. Het uitzwaaimoment vond plaats midden in de ‘greide’, centraal gelegen tussen alle vier scholen.

’s Ochtends stapten de kinderen van groep 5 tot en met 8 van alle vier scholen op de fiets, dwars door de weilanden richting Weakens. De kinderen van groep 1 tot en met 4 hadden een uitzwaaimoment op de eigen school.

Greidhoeke goes Onderwijs

De afgelopen twee jaar hebben de scholen gewerkt aan het project Greidhoeke goes Onderwijs (GGO), dat in het teken stond van onderzoekend leren: kinderen stellen zelf hun onderzoeksvragen, dat zorgt voor veel betrokkenheid en interesse. Met als startpunt de eigen omgeving en de grutto: het eerste jaar veel leren over de grutto zelf, over de omgeving van de grutto hier in Friesland. Kunst, cultuur, natuur, alles kwam aan bod.

Het tweede jaar stond in het teken van de omgeving van de grutto buiten Friesland, zo is er contact gelegd met scholen in Spanje en hebben de kinderen onderzoek gedaan naar de landen waar de grutto in de winter leeft. Een breed onderwijsproject, waarbij alle kinderen op welke wijze dan ook tot zijn recht zijn gekomen.

Ontwerpen onthuld

Bij het uitzwaaimoment zijn onder andere de ontwerpen van de vier grutto’s onthuld die van ijzer worden nagemaakt en later een plek in de Greidhoeke krijgen. De ochtend werd afgesloten met het uitzwaaien van de grutto, die binnenkort weer de reis naar het zuiden zal maken. Bij het uitzwaaien kon Wiebe Kaspers met het lied ‘Nim my mei dy mei’ uiteraard niet ontbreken, de popsong die de kinderen met hem maakte over de grutto en aan het begin van dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Fryske Top 100 was.