Expositie fotoclub in Martinikerk

BOLSWARD - Fotoclub d’Ontspanner houdt tot en met 31 augustus een expositie in de Martinikerk in Bolsward. De leden hebben Bolsward anders op de foto gezet. Het resultaat is tijdens de expositie te zien.

De expositie is opgezet in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. De leden van de fotoclub kregen de opdracht om de Hanzestad op een bijzondere wijze op de kaart te zetten. Aan de foto’s is niet te zien dat die in Bolsward zijn gemaakt. Soms omdat het om detail gaat of een andere invalshoek.

De officiële opening is donderdag 28 juni om 09.00 uur. De openingshandeling wordt dan verricht door de Heakeninginne.