Bouma stopt als koetsier Heamieltrio

BOLSWARD Tijdens de intocht van de Heakeninginne en haar twee hofdames zijn alle ogen natuurlijk gericht op de drie dames. Maar wie nog wat verder op de wagen kijkt, ziet dat daar al jarenlang dezelfde koetsier zit.

Hessel Bouma heeft het Heamieltrio namelijk al ruim dertig keer veilig naar het stadhuis gereden alwaar de Heamielkeninginne de sleutels van de stad krijgt overhandigd door de burgemeester. Met opvallende bakkebaarden en een respectabele leeftijd van 82 jaar is Bouma een markante verschijning. Midden jaren zeventig volgde hij stadsboer Corrie de Groot op als koetsier voor het Heamieltrio. Bouma was een logische keus omdat hij één van de weinige paardenboeren in de omtrek was. Destijds woonde hij met zijn gezin in Skuzum waar hij fokte en handelde met Fryske Hynders. Hij begon met een koets, maar omdat dat te duur werd, is het Heamielcomité overgestapt op een wagen. Zeg nooit kar „Want Fryske hynders rinne net foar in karre”, aldus Bouma.

Hij is erg ´krekt´ als het aankomt op de aankleding en verzorging van de wagen, paarden en begeleiders. Naast elk paard loopt een begeleider in knickerbockerkleding en katoenen leidsel voor de paarden. De dochters van Bouma, Hinke en Maike lopen regelmatig mee als begeleiders. Bouma beschikt over een eigen hoofdstel uit 1828 met echt zilver. De eerste keer dat Bouma het Heamieltrio rondreed, deed hij dat met een vierspan. „De hynders skrokken fan it korps en fleagen alle kanten út. Dat stie mei foto´s yn de krante, mar dat it korps ek alle kanten opfleach net. Dat fûn ik wol spytich, want no liket it krekt as ik myn hynders net ûnder kontrôle hâlde koe.”

Op de vraag welk Heamieltrio het meeste indruk op hem heeft gemaakt, antwoordt Bouma kort en krachtig. ,,Ik soe it net witte. Foar my telt altyd mar ien ding en dat is dat de dames feilich oankomme by it stedhûs. Ik jou se in hân en help se op en fan de wein. Maar hoe’t se der útsjogge of wat se oan ha, dat sjoch ik echt net!” Ooit was er een burgemeester die het Heamieltrio van de wagen afhielp. ,,De regel is dat de koetsier it trio fan de wein ôfhelpt en oerdraacht oan it Heamielcomité. Dy boargemaster hie der gjin ferstân fan en gedroech him hiel ûnbeskoft!”

Naast de intocht van de Heamieldagen heeft Bouma in diverse andere optochten gereden. Hij heeft zelfs koningin Maxima mogen rijden naar It Sjukelan in Franeker, maar net als bij het Heamieltrio was hij niet onder de indruk van haar, maar alleen maar bezig om ervoor te zorgen dat ze veilig op de plek van bestemming aan zou komen. Dit jaar rijdt hij dus voor de laatste keer de intocht van de Heamieldagen. Of hij overal mee stopt durft hij niet te zeggen. “Sis nea nea, men wit net wat der noch op jin paad komme kin.”

Petra de Wijn