FOTO’S | Zo verliep de wereldse intocht van Heamiel 2018

BOLSWARD Een keurig karretje van De Boalserter Enerzjy Koöperaazje met daarvoor een fraai uitgedoste dansgroep uit Rusland en achter zich een enthousiaste club uit Indonesië. Het is een fraai stukje symboliek in de Heamieloptocht. Het thema van deze jaargang is namelijk ‘werelds’. En dat onderwerp komt duidelijk naar voren in de rijdende en dansende parade die woensdagochtend door de stad trekt. Van over de hele wereld komen weer dansgroepen naar Bolsward, maar ook lokale initiatieven worden niet vergeten. De verschillende basisscholen vallen op met hun grote wagens en ook de levensgrote lego-poppen trekken de aandacht. Het is slechts een kleine greep uit de grote variatie aan praalwagens.

Het Heamieltrio gaat iedereen voor. Op de jurken van Heakeninginne Tecla Hettinga en haar hofdames Nina Visser en Nienke Hettinga prijken de skylines van wereldsteden als New York en Parijs.

Waarnemend burgemeester Magda Berndsen wacht het drietal op voor het stadhuis. Maar voordat de dames het woord krijgen, wordt eerst Hessel Bouma in het zonnetje gezet. Bouma heeft dertig jaar lang het Heamieltrio op zijn wagen rondgereden maar heeft aangekondigd dat dit jaar zijn laatste keer was. ,,Dêr liket it wol op”, klinkt het nuchter.

Lees ook: Bouma stopt als koetsier Heamieltrio

Vervolgens worden de dames van de wagen geholpen en vergezellen zij Berndsen op het bordes met een massaal toegestroomde menigte als publiek. Het is voor de Hollandse burgemeester de eerste keer dat zij symbolisch de sleutels van de stad uit handen geeft. De manier waarop zij ‘Heamiel’ en ‘Fryslân’ uitspreekt is haar dan ook vergeven. ,,Leeuwarden is de Culturele Hoofdstad van Europa, maar hier doen we er nog een schepje bovenop. Bolsward is de komende paar dagen het centrum van de wereld”, vertelt ze in haar toespraak. Na het complimenteren van het Heamielcomité en een korte opsomming van het programma richt ze zich tot de Heakeninginne. ,,Ik geef je de sleutel van de stad Bolsward. Het is een zware taak, maar gelukkig hoef je het niet alleen te doen”, doelt ze op de twee hofdames die haar flankeren.

Na Berndsen neemt Tecla Hettinga het woord. ,,Wolkom allegearre, wolkom yn Boalsert”, begint zij wel in het Fries. ,,Einlings is it safier. Wy hawwe der lang nei útsjoen. En wat in entûsjasme fan de dielnimmers en it publyk. It wie in prachtige iepening”, klinkt het enthousiast. ,,Feest fiere is Boalsert wol tafertroud. Tegearre kinne wy der foar soargen dat it de haadstêd fan de wrâld wurdt.” Ook zij heeft lovende woorden over voor de organisatie en de vrijwilligers. ,,Sûnder jimme gjin Heamiel.”

Ze besluit met een dankwoord voor burgemeester Berndsen. ,,Tank foar it fertrouwen. Wy sille goed op Boalsert passe. Tsjoch, op in werelds Heamiel!” Daarna wordt traditioneel geproost met een glas sûpe en wordt het Friese volkslied ingezet, uit volle borst meegezonden door het trio. Heamiel 2018 is begonnen.

Yme Gietema.