Heamielconcours naar nieuw record

BOLSWARD Het is zondagmiddag, bijna vijf uur. Het 43ste Heamielconcours zit erop. Vrijwilligers die de afgelopen 2,5 dag op het concours hebben meegeholpen, zoeken een plekje op het terras voor de afsluitende barbecue. De druk is van de ketel en het concours wordt alvast vluchtig geëvalueerd.

Voorzitter Jan Siebren Duiven van de Heamielcommissie maakt snel een rekensommetje: ,,Freed hienen we 550 starts, sneon by de pony’s 300 en hjoed by de hynders ek wer 500. Foarich jier sieten we op 1250, dit jier mei 1350 dus 100 mear. Dat is wer in rekord. We binne supertefreden.’’

De Hartwerder dierenarts weet als geen ander dat het de Hanzeruiters niet komt aanwaaien. ,,We binne der al in pear moanne drok mei oan ‘e gang. Dit jier hawwe we de kommisje útwreide mei in pear nije leden, binne we achter leuke prizen oan west en wienen we hiel aktyf op social media. Mar do kinst noch safolle prizen útrikke wolle en reklame meitsje, de ruters komme echt net as se witte dat de organisaasje net goed rint. En dêr binne we fûl op: as de riders en de sjueryleden it nei’t sin hawwe, dan hawwe wy ek in goed concours.’’

Door de vele aanmeldingen moest de aanvangstijd vrijdag enkele malen worden aangepast en begon uiteindelijk om twee uur ‘s middags de eerste springruiter al aan zijn parcours. De laatste dressuurruiter beëindigde rond tien uur ‘s avonds zijn proef. De menners waren die avond iets eerder klaar.

Een wedstrijd kan natuurlijk niet zonder leuke prijzen. Naast de reguliere prijzen zijn er ook originele prijzen te winnen. Zo staat er, onder andere, de laatste jaren steeds een gloednieuwe fiets klaar voor de meest succesvolle ponyruiter over twee parcoursen. De prijs ging dit jaar naar Yfke Priem met haar pony Sterloin van de Sjaerdema-Liauckemarutiers. De dressuurruiters konden een drietal privélessen winnen. Die prijzen zijn dit jaar gewonnen door Famke Lootsma van de Hanzeruiters met het paard Finishing Touch en Sabien Mollema van de Waardruiters met haar paard Hitched.

Een uitdaging voor de toekomst? Duiven weet het wel: ,,Ik soe noch wol graach in kear in 1.40 parcours hawwe wolle. Wa wit.’’