Dubbel gevoel na Dansfestival

BOLSWARD - Ja, het festival an sich was goed. En ja, ook dit jaar kwamen dansgroepen van over de hele wereld naar Bolsward voor het Internationaal Dansfestival tijdens de Heamieldagen. Maar er zijn ook zorgen. Door een tekort aan gastgezinnen dreigt het festival in de huidige vorm niet te kunnen worden behouden. Het bestuur luidt de noodklok.

Eerst het positieve. Amerika, Colombia, Indonesië, Rusland en Oostenrijk: dat zijn de vijf landen waar de groepen dit jaar vandaan kwamen. De Boalserter Skotsploech voltooide traditioneel de line-up.

De dansers waren onder meer in de stad te zien bij de intocht en voorafgaand aan het straatfestival. Op donderdagmiddag vertoonden zij hun kunsten in sporthal De Middelzee voor de verzorgings- en verpleeghuizen uit de regio, een dag later was de Zonnebloemmiddag. ,,Mensen waren tot tranen toe geroerd”, zegt Bas Flapper, voorzitter van de organiserende stichting. ,,Daar doen we het voor.”

Hoogtepunt was de Russische groep die in het Fries (!) het nummer ‘Wat bisto leaflik’ zong. ,,Dat was heel bijzonder. De zaal ging meteen omhoog”, vertelt Flapper.

In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 was dit jaar een extra dag aan het festival toegevoegd met een voorstelling in Theater Sneek. De publieke belangstelling viel hier echter wat tegen, weet Flapper te melden. ,,Maar verder hebben we een prachtig festival gehad.”

De voorzitter eindigt met een bezorgde boodschap namens het gehele bestuur. ,,We komen structureel twintig gastgezinnen tekort. Als er voor 1 oktober niet genoeg nieuwe aanmeldingen zijn, dan vrees ik ‘t ergste.”

Want het is volgens Flapper juist van essentieel belang voor het festival dat de verschillende dansgroepen worden ondergebracht bij de lokale bevolking, hier in Bolsward en omstreken. ,,Alleen dan ontstaat er interactie tussen de culturen en een stuk verbroedering.”

De campings Half Hichtum en Heeres in Hieslum, waar dit jaar een groot gedeelte van de dansers werd ondergebracht, noemt hij als een ,,prachtige noodoplossing”, maar niet als blijvende.

,,We nemen in het najaar een besluit. Het zou erg sneu zijn als het niet meer door kan gaan, dat zegt het Heamielcomité ook. Daarom doen wij als bestuur een zeer dringende oproep aan de Bolswarders.”

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hendrika Woudstra, tel: 0515-573405.