Monfils, Siegersma en Terpstra winnen in Bolsward

BOLSWARD Op de vrijdag van het Bolswarder Keatswykein kwamen de hoofdklassedames in actie op ‘t Oordje. Acht parturen streden om de kransen. Anne Monfils, Harmke Siegersma en Jeska Terpstra wonnen.

De weg naar de krans begint met een spannende partij in de eerste omloop tegen Nynke Sybrandy, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum. Op 5-5 6-2 slaat eerstgenoemde de bal buiten, dus gaan Monfils en co naar de tweede omloop.

Daar treffen ze Tineke Dijkstra, Aukje van Kuiken en Louise Krol. Het wordt een wedstrijd van stuivertje wisselen, maar Monfils beslist de partij op 5-4 6-6 doordat zij in tussenspel net bij de bal kan en deze tot voor de kaats weet te retourneren.

In de finale staat ook het partuur Anne Berber Zeinstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. Het wordt een prachtige strijd. De start is voor het partuur Zeinstra, dat op 6-4 het eerste bordje pakte. Vervolgens slepen beide trio’s om en om de eerste vier eerste binnen, maar daarna neemt het partuur Zeinstra afstand tot 4-2. Monfils, Terpstra en Siegersma geven echter niet op. Veel eersten worden op 6-6 beslist, zo ook het zevende. Een te korte opslag van Zeinstra betekent dat de spanning terug is: 4-3.

Toch lijkt het partuur van Zeinstra op weg naar de winst als zij uitlopen tot 5-3. Een zitbal van Monfils op 5-3 4-6 betekent dat zij weer naderen tot één eerst en niet veel later staan beide parturen in bordjes gelijk.

Monfils en co stomen vervolgens door in het laatste eerst. Harmke Siegersma beslist de partij op 5-5 2-6 met een bovenslag.