Leerlingen Atrium en Ritmyk slagen voor hoogste examen muziekschool

REGIO - In totaal tien muziekleerlingen van Kunstencentrum Atrium (gemeente Súdwest-Fryslân) en Muziekschool Ritmyk (gemeenten Harlingen en Waadhoeke) zijn geslaagd voor hun D-diploma. Op donderdag 5 juli kregen bij Kunstencentrum Atrium in Sneek zeven van hen ‘s avonds het bijzondere certificaat uitgereikt door hun docent. Voorafgaand werd in de theaterzaal van het kunstencentrum een aantal stukken gespeeld in het bijzijn van familie en docenten van de beide muziekinstellingen.

Het D-diploma voor het bespelen van een instrument is het hoogste examen op een muziekschool. Hiermee tonen leerlingen aan dat ze in staat zijn om op het conservatorium verder te studeren.

,,Het uitreiken van de D-diploma’s is ieder jaar een zeer bijzonder moment, want er zijn niet veel leerlingen die dit examen afleggen”, zei Jan van der Zweep (adjunct-directeur van Kunstencentrum Atrium) in een toespraak aan het einde van de avond. ,,In totaal hebben beide instellingen circa 1600 muziekleerlingen; slechts 10 doen er dit seizoen examen. Het duurt dan ook jaren voordat je klaar bent voor het D-examen. Jullie zijn dus uitzonderlijk goed. Grote klasse!”

Femke Galama (15 jaar, Tjerkwerd) liet donderdagavond op haar saxofoon ‘Fantasie’ van Jules Demersseman horen. Zij krijgt les van Jantsje Westra. Jeljer Westra (15 jaar, Lollum) trad samen met zijn hobodocente Nynke Jaarsma op. Zij speelden het eerste deel van ‘Sonatine’ van A. Richardson. Róchelle Lindeman (16 jaar, Makkum) liet haar kwaliteiten op trompet horen onder het toeziend oog van haar docent Marten Miedema - tevens de coördinator van de D-examens. Lindeman speelde ‘Vocalise’ van Frits Damrow.

Daarnaast waren er optredens van drie dwarsfluitisten: Janna Wybrich Wagenaar (17 jaar, Wommels), Anniek Rodenhuis (17 jaar, Franeker) en Ilse Vonk (18 jaar, Oudega). Wagenaar speelde ‘Duo’ van Astor Piazolla en Rodenhuis ‘Andante’ van Mozart. Beiden krijgen les van Gonny Roelofsen. Vonk is een pupil van Erwin de Ruijter. Zij bracht ‘Czarda’ van Vittorio Monti ten gehore.

Daarnaast ontving trombonist Steffen Foekema (19 jaar, Bolsward), leerling van Oene Krist, zijn D- diploma.

Twee andere leerlingen konden donderdag niet aanwezig zijn vanwege een optreden met het korps waar zij deel van uitmaken. Grieta Veninga (17 jaar, Witmarsum), leerling van Andries Kramer, is geslaagd haar D-examen bugel. Sipkjen Joustra (18 jaar, Witmarsum), leerling van Bert Liefers, heeft het D-examen waldhoorn met succes volbracht.

Daarnaast hadden Lars de Haan (17 jaar, Franeker) en Irene Walinga (18 jaar, Bolsward) hun D- diploma’s, voor respectievelijk trombone en keyboard, al voor de uitreiking op 5 juli in ontvangst genomen. Ook De Haan is leerling van Krist. Willem Aukema is de docent van Walinga.