Welke nieuwe naam krijgt het Historisch Centrum Westergo in Bolsward?

BOLSWARD - Welke naam verdient de plek waar al het moois op het gebied van historie en cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân en de stad Bolsward samenkomt? De inwoners van Bolsward worden betrokken bij het proces van de naamgeving en krijgen de kans hun voorkeur voor de naam van het nieuwe centrum kenbaar te maken.

In het Historisch Centrum Westergo in Bolsward krijgen de bibliotheek, de museumcollecties van het Titus Brandsma Museum, het Gysbert Japcixhûs en de Oudheidkamer, het toeristeninformatiepunt, een horecagelegenheid en het gemeentearchief een nieuw onderkomen. Met moderne tentoonstellingen, lezingen en exposities, beleeft het publiek de verhalen van toen in het heden. Het is een ontmoetingsplaats voor burgers en toeristen. Vanuit de rijke historie van de stad Bolsward en het omringende gebied, krijgt de bezoeker een goed beeld van hoe de huidige stad en het gebied zijn ontstaan.

De gemeente en betrokken instellingen hebben de afgelopen periode gebrainstormd over een geschikte naam voor het centrum. Okkinga Communicatie heeft hierin ondersteund en hieruit zijn drie mogelijke namen ontstaan: It Ferhaal, It Pronkhûs en Tiid hûs.

Om de inwoners van Bolsward te betrekken bij dit proces, krijgen zij de kans hun voorkeur uit te spreken over de drie mogelijke namen. Ook is het mogelijk om een eigen naam in te zenden. Het college neemt de uitslag van de enquête mee als advies in hun beslissing over de naamgeving. Meedoen aan de enquête kan tot en met 3 augustus via www.gemeentesudwestfryslan.nl/naam.