14e Jong-Feintepartij op woensdag 25 juli

EASTEREIN - Op de vierde woensdag van juli is de 14e editie van de Jong-Feintepartij, de speciale KNKB-afdelingswedstrijd voor junioren van 17 tot en met 21 jaar.

Woensdag 25 juli 2018 wordt om 10.00 uur de eerste bal geslagen, twee dagen eerder is de loting. Deze vindt plaats om 20.00 uur in het verenigingsgebouw op sportpark ‘De Skoalleseize’.

De Jong-Feintepartij zag in 2005 het licht en sindsdien wordt er elk jaar gestreden om de ‘Sulveren Leest’. Vorig jaar won het partuur uit Franeker met Djurre Seerden, Allard Hoekstra en Marco de Groot.

K.F. Easterein wil met deze kaatswedstrijd een brug slaan tussen de jongens- en de seniorencategorie. In overleg met de KNKB kwam Easterein uit bij de categorie junioren, omdat er na de Freule in Wommels, er na jongenscategorie veel jonge kaatsers afhaken, voor wat het KNKB- kaatsen betreft.