Jeugdkaatsen in zonnig Kimswerd

KIMSWERD - Op de eerste dag van de zomervakantie, zaterdag 21 juli, organiseerde Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd de federatiewedstrijd voor de jeugd. Er lagen 13 perken klaar en de ruim 70 jongens en meisjes kaatsten er op los. Zeer sportief en met veel plezier is er prachtig gekaatst. Voorzitter Michiel de Boer en zijn vrijwilligers zorgden voor een vlot verloop van de wedstrijd. Om half 4 was het veld weer leeg en alle prijzen en kransen uitgereikt.

Uitslagen:

Welpenjongens en meisjes

1e prijs: Ruben Henriks (Balk) en Fenna Cuperus (Bolsward)

2e prijs: Roan de Groot (Balk) en Ylza Wijbenga (Bolsward)

1e prijs verl ronde: Tiemen Dijkstra (Arum) en Tirza Smink (Makkum)

2 e prijs verl ronde: Rudmer Koopmans (Arum) en Iris Haga (Bolsward)

Pupillenjongens en meisjes

1e prijs: Mathijs Fontein (Bolsward) en Hedwig Steigenga (Exmorra)

2e prijs: Johannes de Boer (Hommerts) en Roy de Vries (Arum)

1e prijs verl ronde: Jan-Friso Anema (Arum) en Rimmer Dijkstra (Arum)

2e prijs verl ronde: Rogier Feenstra (Bolsward) en Joop Groenveld (Bolsward)

Schoolmeisjes

1e prijs: Judith Bosch (Arum) en Amarins van Althuis (Arum)

2e prijs: Bente Miedema (Workum) en Anna Tolsma (Exmorra)

1e prijs verl ronde: Jetske de Boer (Hommerts) en Mara Konst (Arum)

2 e prijs verl ronde: Jellie van Abbema (Schettens) en Margriet Postma (Wons)

Schooljongens

1e prijs: Rinnert Tolsma (Arum) en Christiaan Wijnia (Bolsward)

2e prijs: Nick Visser (Witmarsum) en Kees Bekema (Bolsward)

Jongens en Meisjes

1e prijs: Tieme Tolsma (Arum) en Anne Brouwer (Arum)

2e prijs: Tjipke van Gosliga (Schettens) en Mirna Feenstra (Bolsward)