Donderdag Keats-off voor laatste plek op 165e PC

FRANEKER Vier parturen strijden donderdag tijdens de Keats-off om de laatste plek op de 165e PC. Op It Sjûkelân in Franeker nemen de kaatsparturen die op de plaatsen 16, 17, 18 en 19 van de KNKB-ranking innemen het tegen elkaar op. Het gaat om de volgende parturen:

16. André van Dellen | Gerrit Jan Duiven | Lennart Adema

17. Wierd Baarda | Pieter van der Schoot | Tsjerk Elsinga

18. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin

19. Bouke Willem Tuinman | René de Haan | Wybren Postma

De loting van de Keats-off is donderdag om 18.00 in de Bogt fen Guné, waarna om 18.30 de partij ‘los’ gaat. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

De Keats-off is zowel voor de kaatsers als de kaatsliefhebbers een mooie opmaat voor de PC die woensdag 1 augustus plaatsvindt.