COLUMN | Stadshuis

Eindelijk lijkt er schot te komen in de plannen voor het al jaren leegstaande stadhuis. De uitgewerkte plannen komen in het stadium van uitvoering en het geld om dat te doen is er ook. Dus staat er niets meer in de weg om van het fraaie historische pand weer het kloppende hart van de Bolswarder samenleving te maken. De plek waar al het moois dat Bolsward en omstreken te bieden heeft samenkomt. Het oude stadhuis biedt straks onderdak aan de bibliotheek, het Titus Brandsma Museum, het Gysbert Japicxhûs, de Oudheidkamer, het toeristeninformatiepunt, een horecagelegeheid en het gemeente-archief. Zo wordt het de uitgelezen ontmoetingsplek voor zowel de Bolswarders als de toeristen.

Maar ja, zo’n nieuw centrum moet natuurlijk wel een passende naam krijgen. Daar is door betrokkenen al over gebrainstormd met als resultaat drie opties: It Fehaal, It Pronkhûs en Tiid Hûs. Namen waar ik niet echt warm van word. Ze komen bij oubollig en gedateerd over en doen geen recht aan de oorspronkelijke functie van het gebouw: stadhuis.

En zo blijven Bolswarders het volgens mij ook noemen. Dus niet moeilijk doen en noem het nieuwe centrum gewoon Stadshuis. Dat verwijst naar het verleden en doet recht aan het heden. En als het klaar is moet het geopend worden door onze laatste burgemeester Willemien Vroegindeweij. Zij maakte jaren geleden al plannen voor zo’n centrum en die droom lijkt nu werkelijkheid te worden. Dus dat moet onze nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries haar voormalige collega maar gunnen.