Sc Bolsward trekt eigen plan rond doorontwikkeling Bolwerk

BOLSWARD - Sc Bolsward heeft besloten de stekker uit de samenwerking met Sporthart Bolsward te trekken. De noodzaak voor aanpassingen op het complex zijn voor de voetbalvereniging te hoog om nog stil te zitten. Sporthart is daarentegen voornamelijk bezig met een langetermijnvisie.

,,Het zat er aan te komen", verklaart Arno Wip, voorzitter van Sc Bolsward. ,,Ik ben boos op mezelf dat ‘t zo lang heeft geduurd".

Wip maakte zijn voornemen onlangs bekend tijdens een bestuursvergadering en kon rekenen op steun van het voltallige bestuur, want: ,,het besluit om zelfstandig door te gaan geeft duidelijkheid."

Sc Bolsward heeft zo’n duizend leden en kampt met een tekort aan trainingsvelden. Veel zou opgelost worden met de aanleg van een tweede kunstgrasveld, maar de gemeente is daarin terughoudend vanwege de hoge onderhoudskosten. Het bestuur gaat daarom nu uitzoeken of het haalbaar is om het hele sportpark ‘in het licht’ te zetten: verlichting langs alle velden zodat er altijd getraind en gespeeld kan worden.

Door het gegroeide ledenaantal van de laatste jaren, is zelfs de optie om te verhuizen naar de rand van de stad of net daar buiten geopperd. ,,Dat geeft wel de mogelijkheid om alles goed voor elkaar te krijgen", zegt Wip. ,,Als voorzitter zeg ik ‘whauw’, maar als mens denk ik: het is zo geweldig dat het hier ligt", doelt hij op de centrale ligging van de accommodatie.

,,We willen Sc Bolsward zo doorontwikkelen dat wij met recht en reden een concurrent zijn van Sneek", komt Wip tot de kern. ,,We hebben hiervoor wel het volume, maar de faciliteiten zijn ontoereikend en niet meer van deze tijd. Dat vraagt doorontwikkeling van Het Bolwerk. Daar is visie voor nodig, maar daar heeft het nooit aan ontbroken. Waar het wel aan ontbreekt is geld."

Sc Bolsward wil nu het initiatief richting de gemeente nemen om samen tot een oplossing te komen. ,,Wij hebben onszelf altijd aan tafel moeten lullen, maar dat willen we nu omdraaien", aldus Wip.

Sjoerd IJdema reageert namens Sporthart begripvol op het besluit van de bestuurder. Hij vindt dat hen dan ook geen verwijt gemaakt kan worden. ,,Wij hebben vanaf het begin gezegd dat iedere verenging zelf verantwoordelijk is", legt hij uit. ,,De plannen van Sc Bolsward passen binnen ons plan. Wij vinden het belangrijk dat de sport in het hart van Bolsward blijft en daar horen goede accommodaties bij."

IJdema heeft de club zelfs, zo zegt hij, meermaals aangespoord om achter een tweede kunstgrasveld aan te gaan. Ook heeft Sporthart meerdere malen bij de gemeente aangegeven om oog te hebben voor de problemen bij Sc Bolsward. Het plan van Sporthart is echter breder dan alleen de voetbalvereniging. ,,We willen hetzelfde, alleen de route varieert wel", besluit IJdema.

,,Wij kunnen ons heel goed indenken dat Sc Bolsward een eigen plan trekt”, reageert Louis Westhof namens de gemeente, die eerst afwacht.

,,Zij hebben toegezegd met een plan te komen, dus wij kunnen er nu nog geen oordeel over geven.”