‘Kaatsouders’ Hilda en Drees Haitsma zijn de emotie voorbij

WOMMELS - Hilda en Drees Haitsma uit Wommels zijn altijd op die zo fameuze ‘fiifde woansdei’ van juli present. Natuurlijk in de eerste plaats als supporter van de zonen Jacob-Klaas en Erik Haitsma, maar ook als liefhebbers van die zo speciale dag in kaatsland.

Een verhaal met Drees en Hilda Haitsma is onvermijdelijk bladeren in het kaatsboek van de beide kaatsende jongens, want de hoogtepunten als supporters vallen logisch samen met de sportieve hoogtepunten van Erik en Jacob-Klaas. De oudste Haitsma won de Freule, profeten uit hun jeugd voorspelden echter: ‘As ien de Freule wint dan is dat wol Erik.’ Want zo weet Drees Haitsma nog ,,Erik hie it as jonkje fuortendaliks te pakken. By de pupillen sloech hy yn ien jier sechstich punten by elkoar, wy hienen doe 28 kânsen oan de muorre.’’

Lucratieve dagen voor de kleine Erik want bij elke prijs staken de beide jongens de straat over naar pake om de prijs te laten zien en steevast kregen zij dan vijf gulden. ,,Doe’t Erik tolve jier wie gong hy nei Cambuur, en doe kaam it keatsen op it twadde plan.’’ Het was echter oudere broer Jacob-Klaas die de Freule wel wist te winnen.

Terug naar nu, naar de supporters die geen PC overslaan. Met in 2009 die extra spanning toen Erik ietwat verrassend in de finale van de PC terecht kwam. Het vervolg liet niet lang op zich wachten, een jaar later stond Jacob-Klaas in de eindstrijd en Drees zei toen ‘Better as dit wurdt it noait wer’. Drees erkent dat het in de loop van de jaren allemaal wel anders is geworden. ,,Doe wie it foar my wol tige emosjoneel, en dat is yn de rin fan de jierren wol wat foarby.’’

Dat geldt ook voor Hilda Haitsma, de tijd dat zij niet keek als het echt spannend werd is ook al even verleden tijd. Kinderen worden ouder en dat gaat natuurlijk ook op voor ouders. Het genieten van de dag die PC heet staat nu meer voorop en dat gold ook voor de PC van 2017 toen Jacob-Klaas luttele centimeters was verwijderd van een eerste winst op de PC. Een ongeëvenaard spannende PC trouwens, de talrijke fouten werden toen met liefde ingeleverd voor de spanning.

Bij Drees overheerste het berustende gevoel van ‘It komt sa’t it komt’ met als kanttekening ‘Ik ha dy dei wol genoaten hear. Ek al wie it wol ‘haastje-repje’ sa’n dei.’’ Gehaast moesten de vaste rituelen worden afgewerkt want Hilda en Drees wilden die dag niet te veel missen. Beiden volgen de laatste jaren het kaatsen vanaf de banken, voorheen was dat altijd in de Skiltribune.

Hilda kijkt met tevredenheid terug op een lang leven als kaatsliefhebber. ,,Wy ha sokke moaie dagen hân. Ik fyn it moai dat ik der elk jier hinne kin, mar echt senuweftich bin ik net mear.’’ Wat betreft de deelname aan de PC van Erik en Jacob-Klaas zijn het onzekere tijden met veel pech in de vorm van blessureleed. Hilda: ,,Je hope altiten dat sy der stean, mar wat Erik oanbelanget ha ik myn twivels.’’

Als ZZP’er heeft Erik een druk schildersbestaan met blessures aan schouder en rug. Hij staat op dit moment op plekje 18 op de ranking, dus mogelijk haalt hij via de Keats-Off een plek op de lijst. Ook het kaatsavontuur 2018 van Jacob-Klaas wordt geteisterd door blessureleed. Zelf heeft hij een onwillige knie, opgelopen in de laatste wedstrijd met SDS. Opslager Durk Ennema is ongelukkig gevallen en Patrick Scheepstra heeft eveneens knieproblemen. Het partuur staat op dit moment op plek 13 van de rankinglijst.

,,Drees hat mear lêst fan spanning as ik’’, zo zegt Hilda die haar man ook bestempelt als de grootste liefhebber van de twee. ,,Drees wol nei it keatsen, wylst ik betiden wolris tink fan in eintsje fytse is ek moai. Mar wy sille altiten nei de PC gean, dat stiet fêst.’’