Workum krijgt City Shuttle voor toeristen

WORKUM - Workum krijgt een City Shuttle. De shuttle vervoert toeristen in Workum op een milieuvriendelijke en geluidsarme manier. Daarnaast is de shuttle breder inzetbaar dan het treintje dat sinds 2011 door Workum rijdt. Voor de City Shuttle Workum ontvangt stichting Tourist Information Workum € 13.419,67 uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Het project kost € 33.549,18.

Sinds de komst van het treintje in Workum, wordt hier goed gebruik van gemaakt. Het treintje is echter dringend aan vervanging toe. Met de City Shuttle Workum krijgen passagiers de mogelijkheid om op een milieuvriendelijke wijze grotere afstanden te overbruggen. Locaties zijn hierdoor goed met elkaar verbonden. De City Shuttle is niet alleen voor toeristen. Ook inwoners, minder valide mensen en forensen kunnen gebruik gaan maken van de shuttle.

Iepen Mienskipsfûns

Het project ‘City Shuttle Workum’ is één van de 25 projecten in de regio Zuidwest Fryslân, die subsidie krijgt uit het IMF. Deze projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,4 miljoen euro in de leefbaarheid van de regio.